КЗО" Середня загальноосвітня школа №39" ДМР

   

Наукова робота

 
Науково-методична тема школи:

«Впровадження в навчально –виховний процес сучасних методик для розвитку інноваційної особистості»

Традиційно захист науково-дослідницьких робіт проходить у рамках Тижня науки. Кращі роботи рекомендуються для захисту у МАНі, де деякі наші вихованці стають переможцями. Найефективніша секція в товаристві – природнича. Вона співпрацює з обласною станцією юних натуралістів, екологічним центром міського палацу молоді, зоологічним музеєм Дніпропетровського національного університету, що стимулює зацікавленість дітей природничими проблемами.

Теми наукових робіт учнів часто тісно пов’язані з місцевим матеріалом, проблемами землі, на якій ми живемо. Найбільше дітей цікавлять питання екології. Дослідницька робота приводить до конкретних практичних дій по захисту навколишнього середовища. Так, захист роботи ученицею 11-Б класу Оленюк Діаною «Цікаве дозвілля – чисте довкілля», в якій вона досліджувала хімічний склад повітря біля школи, вивчала лишайники, як індикатори чистого повітря, викликав у учнів бажання поліпшити екологічну ситуацію на масиві.

Сформувалася команда «Екохаус» , до складу якої входять учні 5 – 11 класів і навіть випускники школи. Ця команда без будь-якого примусу з боку дорослих виходить на впорядкування лісової смуги на масиві та проводить агітаційну акцію для дорослих «Не смітіть там, де прибирають ваші діти».

Практичну спрямованість мала і участь наших школярів у національному турі Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія та середовище», серед переможців якого був і учень нашої школи Яланський Денис. Захист його роботи спонукав парламент школи розробити шкільні заходи по енергозбереженню. І завдяки фінансовій підтримці керівництва міста та району, депутатів міської та районної ради, піклувальної ради школи ці заходи виконуються.

 

                    

 

 

 

 

 

Створення системи науково-дослідницької діяльності

учня та вчителя  як шлях до оновлення світогляду учасників навчально-виховного процесу

                    

Водоп’янова Людмила Петрівна

 

директор КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39»

Дніпропетровської міської ради

Три шляхи ведуть до знань:

 

шлях роздумів – цей шлях найблагородніший; 

шлях наслідування – це найлегший;

шлях досліджень – найскладніший.

 

Конфуцій

         Кожна людина по-своєму неповторна. Вона приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе. Ставить собі питання: «Хто я? Навіщо прийшов на цю землю?». Хтось здібний до музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, хтось до математики, до техніки, хтось пише вірші, оповідання, а хтось знайшов себе на педагогічній ниві.

Одним із методів, які можуть комплексно реалізувати досягнення цієї мети є організація навчальних досліджень. Науково-методична рада школи відпрацювала шкільну модель науково-дослідницької діяльності учнів та вчителів. Процес пізнання починається з перших днів перебування дитини у школі. Його не можна відкласти чи перенести, тому що зацікавленість, натхнення, подив з часом можуть зникнути.

Допомагає готувати дітей до подальших досліджень  викладання курсів «Логіка», «Енциклопедична година», «Основи здоров’я», «Корисні звички».  Крім того, у минулому  навчальному році школа включилася у Всеукраїнський педагогічний проект «Інтелект України».

Для того, щоб знайти відповіді на ці питання, науково-методична рада школи відпрацьовує програму індивідуальної траєкторії розвитку вчительської компетенції, що дає можливість об’єднати зусилля вчителів-методистів, викладачів вищих навчальних закладів та наукових працівників, які співпрацюють зі школою.

Завдяки роботі, яка проводиться з учителями школи, ми сьогодні можемо говорити про зростання педагогічної компетентності наших колег. Поступово зростає кількість учителів, які захоплюються дослідницькою діяльністю.

Пріоритетним, визначальним фактором у виборі теми є стійкий пізнавальний інтерес до неї дослідника та бажання внести щось нове в її розкриття. Наш шкільний досвід показує, наскільки б не була актуальною тема, наскільки б не цікавила вона вчителя, результатів не буде, якщо нею не цікавиться саме наш юний дослідник.

        Кількість учасників та переможців серед учнів школи поступово зростає.

          Сформувалася команда «Екохаус» , до складу якої входять учні  5 – 11 класів і навіть випускники школи. Ця команда без будь-якого примусу з боку дорослих  виходить  на впорядкування лісової смуги на масиві та проводить  агітаційну акцію для дорослих  «Не смітіть там, де прибирають ваші діти».

Для багатьох випускників школа роботи в науковому товаристві стала своєрідною сходинкою для вибору професії. Так, учні, які працювали в природничій секції, стали студентами хіміко-технологічного, гірничого, агроуніверситетів, біофаку та геофаку Дніпропетровського національного університету. Випускники, що писали роботи по економіці, філософії та психології, стали студентами Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

         Звичайно досягнення таких результатів нашими випускниками надихає колектив на подальшу творчу співпрацю з учнями. Ми не зупиняємося на досягнутому. Розуміємо, що  успіх приходить до тих, хто рухається уперед.

 

1. Борисов В.В. Формування готовності вчителя до дослідницької педагогічної діяльності в умовах поетапної підготовки студентів педагогічного вузу: Автор. кандидата педагогічних наук: 13.00.04 /Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – К., 1997.– 22с.

3. Львова Ю. Л. Творческая лаборатория учителя: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1992. – 224с.

6. Попова О.В. Розвиток інноваційних процесів у середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах: Автор. доктора педагогічних наук /Харківський державний педагогічний університет, 2001. – 38с.

90