КЗО" Середня загальноосвітня школа №39" ДМР

   

Річний звіт

                                                     

Аналіз роботи  школи за 2016 – 2017 навчальний рік

 

У 2016-2017 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Школа здійснювала свою діяльність відповідно до Статуту.

Педагогічний колектив почав працювати над обласним науково-педагогічним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Завдання підготовчого етапу роботи над проектом виконані.

Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2016 -2017 навчального року в закладі було відкрито 31 клас, із них 1-4-х -15 класів, 5-9-х - 14 класів, 10-11-х - 2 класи. 1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 5-А, 6-А класи працювали за Всеукраїнським науково-методичним проектом «Інтелект України».

Мова навчання — українська. Станом на 05.09.2016 кількість учнів становила 905 учнів. Середня наповнюваність учнів у класах складала 29,2 учня. Протягом року із закладу освіти вибуло 14 учнів: у межах району – 1 учень, у межах міста – 5, область – 2, Україна – 2, за кордон – 2, змінили місце навчання (технікум) – 2. За цей же період прибуло16 учнів.

 

Шкільна мережа

2015-2016 навч. рік

2016-2017 навч. рік

Кількість класів на початок року

Кількість учнів на початок року

30

895

31

905

Середня наповнюваність

29,8

29,2

Охоплено профільним навчанням

10 – математичний

11-А – математичний

11-Б -  технологічний

10 -  універсальний

11 - математичний

Організація  індивідуального навчання

-

-

-

 

 

Організація   д о п р о ф і л ь н о г о   навчання

 

 

 

Навчальний рік

Допрофільні

класи

 

% охоплення

 

 

 

 

класів

учнів

2015-2016

 

 

 

5

127

100

2016-2017

5

127

100

 

 

Організація профільного навчання

 

 

Навчальний рік

 

Загальна кількість 10-11 класів

Профільні класи

 

% охоплення

 

 

 

класів

учнів

класів

учнів

 

 

2015-2016

3

84

3

84

100

2016-2017

2

58

2

58

100

 

 

Школа бере участь у обласному експерименті «Професійна альтернатива».

 

Виконання ст. 53 Конституції України,

ст. 35 Закону України «Про освіту»,

ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000               № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усього таких дітей — 1038, з них шкільного віку — 863, дошкільного віку — 175. Усі діти охоплені навчанням.

 

Виконання ст. 10 Конституції України,

Закону України «Про мови»

 

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства. Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою.

На виконання Закону України «Про державну мову України», маючи на меті подальший розвиток, поглиблення знань, інтересу, пошани до української мови, історії та культури в школі протягом 2016 – 2017 навчального року проводилися заходи, що формують у учнів відчуття краси рідної мови, доносять до учнів її багатство, розвивають мовленнєві здібності та збагачують словниковий запас, виховують любов до рідної мови та розуміння її необхідності для життя.

У кожному кабінеті оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою. Учні закладу беруть  участь у конкурсах ораторського мистецтва, імені Петра Яцика, конкурси поетичного слова, олімпіадах з української мови та літератури. У березні проведений тиждень української мови та літератури, де проводились заходи присвячені Т.Г.Шевченку. Вчителі української мови та літератури   працюють з дітьми, досліджуючи мовні явища, літературні процеси.

Кадрове забезпечення

       У 2016-2017 навчальному році в школі працювало 56 учителів, у тому числі директор, 2 заступника директора з НВР, заступник директора з ВР, вихователь ГПД, педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, 2 бібліотекара, 1 керівник гуртка.

Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами. У закладі працювало:

•    учителів — 56   

•    обслуговуючий персонал — 23

Педагогічні працівники мають:

а) кваліфікаційні категорії:

•     «спеціаліст вищої категорії» — 23

•     «спеціаліст І категорії» — 11

•     «спеціаліст II категорії» — 8

•     «спеціаліст» — 14

б) педагогічні звання:

•     «вчитель-методист» —12

•     «старший учитель» — 7

 

З метою реалізації Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, створення організаційних і методичних умов, що забезпечують інтенсифікацію виховної діяльності, оновленню виховних технологій на основі вітчизняних традицій та сучасного світового досвіду, забезпеченню цілісності та різноманітності виховного процесу, плану роботи навчального закладу на 2016-2017 навчальний рік, з метою проведення корекційно-розвивальної роботи з дітьми, залучення кожного учня  до участі в різних сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей, організації змістовного позаурочного дозвілля в навчальному закладі протягом 2016-2017 навчального року виховна робота була спрямована на:

-         формування національно-патріотичних якостей;

-         духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, етики, культури, прав і обов’язків громадянина України, утвердження почуттів причетності до кращих надбань світової цивілізації;

-         розвиток дитячо-юнацького туризму і краєзнавства;

-         ознайомлення та вивчення звичаїв, обрядів, традицій українського народу;

-         формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки;

-         підвищення рівня інформованості учнів з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/ СНІДу;

-         подолання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.

       Відповідно до завдань розроблені річний план роботи школи, плани класних керівників, педагога-організатора, гурткової роботи, учнівського самоврядування, батьківської ради, МО класних керівників.

         Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність в наступних напрямках: громадянське виховання, національно-патріотичне виховання, розвиток творчої особистості, соціальний захист дітей, формування навичок здорового способу життя, робота з батьками, робота з дітьми девіантної поведінки, робота з профілактики дитячого травматизму, робота з попередження правопорушень.

         Аналіз стану виховної роботи за 2016-2017 н.р. показав, що всі класні керівники планують виховну роботу з класом: обраний напрям та виховна проблема, над якою працюють протягом року; складені психолого-педагогічні характеристики класів; визначені завдання. В основу планування виховної роботи як класними керівниками, так і адміністрацією школи покладено духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками громадянина України.

       Проводячи загальношкільні і класні заходи, учнів постійно заохочують до участі в організації і проведенні масових і групових форм роботи: бесід, уроків Пам’яті, уроків історії рідного краю, ігор-мандрівок, вікторин, конкурсів, свят, екскурсій, прогулянок, широко використовується зібраний краєзнавчий матеріал.

Учні школи брали участь у різноманітних районних, міських та обласних конкурсах. На Всеукраїнському рівні стали переможцями проекту «Я можу врятувати життя!

Реалізація програми «Обдарована дитина»

 

               З метою реалізації Програми «Творча обдарованість» пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, виконання плану роботи навчального закладу на 2016-2017 навчальний рік,  проведення корекційно-розвивальної роботи з дітьми, залучення кожного учня  до участі в різних сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей, організації змістовного позаурочного дозвілля в навчальному закладі робота школи була спрямована на формування у учнів національно-патріотичних якостей, екологічної свідомості. Розпочав роботу шкільний штаб національно-патріотичного виховання.

 

            Згідно плану роботи учні  школи та педагогічний колектив брали участь у запланованих  заходах:

Організаційні заходи

1

 Засідання творчої групи “Творча обдарованість”, творчої лабораторії “Інноваційні технології та інтерактивні техніки” з питань роботи з обдарованими учнями.

Проведено засідання згідно з планом

2

Поповнити банк творчо обдарованих учнів школи

 

Поповнено банк

3

Провести нараду з керівниками МО з питання “Організація шкільних олімпіад та участь в районних та міських олімпіадах”

Проведено нараду з керівниками МО

4

Нарада при директорі: “Аналіз участі в районних та міських олімпіадах”

Проведена нарада

5

Провести засідання керівників учнівських дослідницьких робіт НТ «Еврика»

Проведено засідання, брали участь 11 учителів

6

Нарада з питань роботи творчих груп і лабораторій

Проведено спільне засідання ТГ та ШМО

7

Круглий стіл “Кроки до науки”

Проведено засідання круглого столу за участю учнів учасників  НТ «Еврика»

 

Навчально-виховні заходи

 

1

Робота вчителів-предметників щодо підготовки учнів для участі в районних  олімпіадах

Відбір обдарованих з предмету

2

Провести “Тиждень науки” (шкільні олімпіади з базових предметів)

Проведено шкільні олімпіади з базових дисциплін, брали участь 286 учнів

3

Провести шкільний етап конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика

9 переможців шкільного конкурсу направлено на районний конкурс

4

Взяти участь у районному і міському етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика

Район - участь 9 учнів,

 переможців – 4

 ІІ місце - 5А Трухим Орина

 ІІ місце - 9Б  Дерев’ященко  Саша

 ІІ місце – 6А Яненко Данило                             

ІІІ місце - 10  Козорог Даша

 

5

Підготувати матеріали для проведення шкільного конкурсу  “Учень року”

Підготовлено тестові матеріали з базових дисциплін.

Учнями Року стали:

              11 –Гетьман Ігор,

8В –Несмачна Настя

6

Взяти участь у міських  олімпіадах

Переможці та призери – 10 учнів:

 

 

7

Провести шкільну олімпіаду з математики і української мови в початкових класах

Брали участь учні 3-4 класів:

-        українська мова - 20 учня

-        математика -  21 учень

8

Організувати роботу наукового товариства «Еврика»

Складено список учасників та проведено консультації за вибраними темами

9

Брати участь у інтерактивних конкурсах різних рівнів
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Патріот»  37 учнів

« Колосок - осінній» - 115 учнів,  79 призерів

«Колосок - весняний» - 102 учня

«Кенгуру 1 тур» - 79 учнів,                 18 призерів

 «Геліантус» - 75 учнів, 26 призерів

  «Кришталева сова» - 46 учнів,             21 призер

«Бобер» - 21 учень, 6 призерів

«Левеня»  - 29 учнів, 13 призерів

«Sounflower» -50 учнів, 4 призера

 

10

Участь у олімпіадах різних рівнів

Брали участь 94 учня;

Переможці та призери – 56 учня;

1 місце - 14

2 місце – 22

3 місце - 17

11

Шкільний конкурс  “Учень року” (предметні тури)

Учнями Року стали:

              11 –Гетьман Ігор,

              8В –Несмачна Настя

12

Підведення підсумків участі в олімпіадах

Переможцями міської олімпіади з ОТМ – 5 учнів

13

Підсумкове засідання наукового товариства «Еврика» (звіти учасників математичної і природничої секцій): конкурс-захист робіт членів НТ «Еврика»

Проведено конкурс-захист науково-пошукових робіт. Брали участь – 5 учнів,

  Шипоша Артем – 10;

  Товстик Тетяна – 9Б

14

Парад переможців – нагородження учнів, що  посіли призові місця в конкурсах, олімпіадах тощо.

26 травня на святі «Останнього дзвоника» проведено Парад переможців

 

 

     Підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками

 

Науково-методична робота школи організована за напрямками:

·        педагогічні ради;

·        методична рада;

·        інструктивно-методичні наради ;

·        педагогічний консиліум;

·        творчі лабораторії та групи;

·        індивідуальні форми роботи.

Шкільні методичні об’єднання учителів працюють за темами:

-         початкової школи «Креативність педагогів і учнів в процесі  соціокультурного     розвитку дитини як активного громадянина» (керівник Панченко В.В.);

-         суспільно-гуманітарних дисциплін «Цілеспрямоване виховання креативної соціально адаптованої особистості учня через системний підхід до навчально-виховного процесу й структури особистості» (керівник Надіон Н.О.);

-         іноземної мови  «Формування екологічної культури школярів на уроках англійської мови  та досвіду англомовних країн» (керівник Платонова В.А.);

-         природничо-математичних дисциплін «Впровадження методів навчання орієнтованих на розвиток пізнавальної і творчої  діяльності учнів в умовах комп’ютерної  підтримки» (керівник Шадько Л.В.);

-         художньо-естетичних дисциплін «Формування духовно багатої, зорієнтованої на творчу діяльність особистості громадянського суспільства»  (керівник Клименко О.Д.);

            Робота методичних формувань організована з метою реалізації науково-методичної теми школи.

            Протягом  навчального року проводились методичних формувань, на яких розглядались різні питання :

·        Методичної ради

ü  Про організацію роботи на єдиною методичною проблемою «Освітні стратегії  соціалізації особистості громадянського суспільства»

ü  Підвищення професійної майстерності вчителів через розвиток у них творчого потенціалу, формування в них навичок науково-дослідної С, зацікавленості педагогічними технологіями;

ü  Створенні умов для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції;

ü  Вивченні та популяризації досвіду творчих педагогів закладу, району області, України.

·        Творчої групи «Інтерактив»

ü  Практичне заняття «Тренінгові форми навчання як ефективний засіб формування екологічної компетентності особистості».

ü  Забезпечення реалізації особистісно-зорієнтованих технологій, інтерактивного навчання і виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу.

 

·        Педагогічної ради

 

ü  Пріоритетні напрями розвитку школи на сучасному етапі.

ü  Моделювання та створення освітнього середовища, що сприяє соціалізації та формуванню громадянської активності учнів.

ü  Забезпечення наступності в початковій і середній загальній освіті.

ü  Пріоритетні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу з природничо-математичних дисциплін.

ü  Формування екологічної культури та свідомості учнів на уроках і в позаурочний час.

 

·        Шкільних методичних об’єднань:

 

Учителів  суспільно-гуманітарних дисциплін

ü  Особливості вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу у 2016/2017 навчального року

ü  Робота над підвищенням педагогічної майстерності шляхом посилення самоосвіти

ü  Проведення роботи з відзначення ювілейних та пам’ятних дат.

ü  Підготовка до ЗНО (досвід, рекомендації)

Учителів природничо-математичних дисциплін

ü  Накопичення науково-методичних матеріалів про освітні стратегії соціалізації  особистості громадянського суспільства, методичні рекомендації по викладанню предметів природничо-математичного циклу.

ü  Підвищення якості природничо-математичної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах.

ü  Підготовка учнів до олімпіад, інтерактивних конкурсів «Колосок», «Левеня», «Геліантус».

 

 

         Учителів англійської мови

ü  Нормативна документація для організації роботи вчителів МО.

ü  Формування комунікативної компетентності на уроках іноземної мови.

ü  Розвиток навичок письма у школярів старших класів. Підготовка учнів до ДПА та ЗНО»

    Учителів художньо-естетичного циклу

ü  Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо національно-патріотичного  виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.

ü  Ознайомлення з інструктивно-методичними матеріалами, рекомендаціями щодо     викладання трудового навчання, музики, образотворчого мистецтва та художньої культури в 201-201 навчального року.

ü  Особливості виконання освітніх проектів як засобу розвитку особистості

Учителів початкової школи

ü  Організація навчально-виховного процесу в початковій школі та урізноманітнення методів і прийомів роботи на уроках

ü   планування навчально-виховної робота, організація роботи за новою Програмою ( зі змінами ) та новими підручниками;

ü  Вимоги до ведення шкільної документації та учнівських зошитів;

ü  Дотримання мовного законодавства у початковій школі;

ü  Єдність навчання та виховання, національно-патріотичне виховання;

ü  Впровадження здоров’язбережувальних технологій під час навчально-виховного процесу;

ü  Результати державної підсумкової атестації минулого навчального року та система завдань, направлених на  усунення недоліків у знаннях учнів;

ü  Наступність між початковою і середньою школою;

ü  Впровадження інноваційних технологій на уроках в початковій школі;

ü  Використання ІКТ на уроках у початковій школі.

 

             Належна робота здійснюється в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової підготовки, план курсової підготовки вчителів виконується.

                Результати атестації показали, що методична робота в школі стимулювала окремих педагогічних працівників. Всі вчителі підтвердили кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Вчителю початкової школи  Саломатовій Н.А. встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»; вчителю англійської мови Литвиненко Н.А. встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої  категорії». Учителю англійської мови Платоновій В.А. присвоєне звання «старший учитель», учителю математики Бараник І.В. – «учитель-методист». Успішно відбулися творчі звіти вчителів, що атестуються на засіданнях педагогічної ради та відкритих засіданнях шкільних методичних об’єднаннях.

                  Аналіз підсумків 2016-2017 н.р. дає підставу зробити висновки, що мету, яку поставлено на початку навчального року щодо навчання, виховання й розвитку учнів досягнуто. Достатній рівень навчання дітей підтвердився результатами предметних олімпіад та результатами зовнішнього незалежного оцінювання учнів-випускників.

 

 

 

 

Результати навчального року

 

За підсумками 2016-2017 навчального року  із 905  учнів 1-11 класів:

 

•              117 учня 1- х класів вербально оцінені;

•              788 учнів 2-11 класів атестовані;

•              всі учні переведені до наступного класу;

•       89 учнів випущено з 9, 11 класів;

•       закінчили навчальний рік на високому і достатньому рівнях — 43,7 % учнів від          загальної кількості; з них 52  учня — на високому рівні.

Підсумки державної підсумкової атестації учнів:

 

           Учні 4-х класів склали державну підсумкову атестацію з української мови, читання та математики. Всього за списком  95 учнів. ДПА складали:  з української мови - 94 учнів; з читання - 95 учнів;   з математики - 95 учнів.

           Результати успішності і якості знань з ДПА за 2016-2017 р.  склали відповідно:

Ø  з української мови: 4-А - 100%; 92%  (якість відносно річної збільшено на 21%)

                                 4-Б -  100%; 61% (якість відносно річної зменшено на 15%)

                                 4-В -  100%; 75% (якість відносно річної зменшено на 3%)

              

Ø  з читання:              4-А - 100%; 83% (якість відносно річної зменшено на 5%)

                                      4-Б  - 100%; 74% (якість відносно річної зменшено на 12%)

                                             4-В  - 100%; 74% (якість відносно річної зменшено на 12%)

 

Ø  з математики:      4-А - 100%; 62% (якість відносно річної зменшено на 1%)

                                4-Б -  100%; 63% (якість відносно річної зменшено на 1%)             

                                4-В -  100%; 67% (якість відносно річної зменшено на 8%)             

 

           Учні 9-х класів складали ДПА з української мови, математики, історії України.

Усього ДПА складало 60 учнів.

За результатами ДПА з української мови випускники 9-х класів виявили:

9-А клас – успішність 100%, якість – 50%; а річні – 100%, 53% відповідно, що на 3% вище за ДПА;

9-Б клас - успішність 90%, якість – 34%; а річні – 93%, 53% відповідно, що на 19%  вище за ДПА.

Під час ДПА з математики 53,3% учня 9-х класів виявили високий та достатній рівень. При цьому річний  якісний показник становить 60%. При цьому розбіжність між  ДПА і річними оцінками  складає 6,7%. У учнів 9-А класу розбіжність успішності між річними оцінками і ДПА складає 9%, а 9-Б класу – 3%. Якісний показник з математики у  учнів 9-А класу – 56%, а  9-Б класі – 63%.

За результатами ДПА

з англійської мови випускники 9-А класів виявили: успішність 100%, якість – 67%; а річні – 100%, 57% відповідно, що на 10% нижче за ДПА;

з історії України випускники 9-Б клас – успішність 100%, якість – 60%; а річні – 97%, 61% відповідно, що на 1% вище за ДПА.

На результативність успішності і якості знань учнів під час складання державної підсумкової атестації, як і на вибір учнів 11 класу предметів для зовнішнього незалежного оцінювання, позитивно вплинуло забезпечення профільного навчання в школі.

У 2016-2017 навчальному році ДПА з української мови, математики або історії та третього вибраного учнями предмету складалось у формі ЗНО.   

За результатами ДПА-ЗНО учні 11-х класів виявили:

-         українська мова: успішність – 100%, якість - 68%; а  річні – 100% і 72% відповідно,  якість ДПА-ЗНО нижче на 4% від річних;

-         математика: успішність – 100%, якість - 53%; а  річні – 100% і 88% відповідно,  якість ДПА-ЗНО нижче на 35% від річних;

-         історія України: успішність – 100%, якість - 68%; а  річні – 100% і 72% відповідно,  якість ДПА-ЗНО нижче на 4% від річних;

-         англійська мова: успішність – 78%, якість - 56%; а  річні – 100% і 89% відповідно,  якість ДПА-ЗНО нижче на 33% від річних;

-         біологія: успішність – 100%, якість - 50%; а  річні – 100% і 50% відповідно, різниця якості ДПА-ЗНО та річних 0%;

-         хімія: успішність – 50%, якість - 50%; а  річні – 100% і 100% відповідно, успішність і якість ДПА-ЗНО нижче на 50% від річних;

-         географія: успішність – 100%, якість - 50%; а  річні – 100% і 83% відповідно,  якість ДПА-ЗНО нижче на 33% від річних.

 

Під час складання ДПА учні 9-х, 11-х класів у цілому виявили глибокі знання з більшості предметів, результати свідчать про належний рівень засвоєння  матеріалу з предметів. Відповідність результатів ДПА-ЗНО річному оцінюванню є предметом глибокого аналізу на засіданнях шкільних методичних об’єднань.

 

 

                                        Контрольно-аналітична діяльність

 

             У 2016-2017 н. р. адміністрацією школи проведено:

-      перевірки ведення ділової документації в школі та виконання навчальних програм;

-      перевірка наступності у навчанні учнів 5-х класів, адаптація 6-річних дітей до навчання в школі;

-      здійснено персональний контроль за вчителями, які атестувалися;

-           здійснено вивчення виконання: 

 

ü  Закону України «Про охорону дитинства»;

ü ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови», ст. 35 Закону України «Про освіту»;

ü Положення про організацію роботи з охорони праці учас­ників навчально-виховного процесу;

ü Закону України «Про звернення громадян».

Щомісяця контролювалося ведення класних журналів та журналів спецкурсів, факультативів, гуртків, відвідування школи учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання.

        За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, засіданнях методично­го об'єднання вчителів-предметників, на нарадах при директорі.

Діяльність психологічної служби

 

 На внутрішньо шкільному обліку та на обліку в КМДН учнів, схильних до девіантної поведінки, немає.

У 2016-2017 н. р. психологічною службою (ПС) школи план роботи в повному обсязі виконано.

 Одним із пріоритетних напрямків діяльності психологічної служби є профілактика дезадаптації на всіх вікових етапах. З метою реалізації даної задачі психологічною службою було проведено дослідження готовності дитини до навчання в школі І ступеню. В якому узяли участь 33 дитини, що мають на меті навчатись в класі «Інтелект України»; з них високий рівень мають      18% учнів; середній рівень — 76%; низький рівень — 6%. Аналізуючи результати діагностики, виявлено, що в дітей з низьким рівнем готовності недостатньо розвинені мовленнєві навички (зв’язне мовлення, словниковий запас, фонематичний слух, трансформування слів) та мислення. Для покращення ситуації були запропоновані вправи на розвиток різних аспектів мислення та формування мовленнєвих компетенцій, надані рекомендації батькам та вчителям.

  Готовність учнів до навчання значно покращилася: підвищилася кількість учнів з високим рівнем готовності та зменшилася кількість учнів з низьким рівнем. Цього вдалося досягти за рахунок поліпшення якості занять з підготовки до навчання, які проводять учителі початкових класів. Програма підготовки зорієнтована на фор­мування необхідних якостей першокласника, а не спрямована на навчання читати або писати.

 На початку навчального року проведено обстеження учнів 1, 5 класів та виділена група ризику, з якими протягом року проводилась корекційно-відновлювальна робота. Для покращення психо-емоційного стану та розвитку пізнавальних процесів учнів 1-х класів впроваджувались заняття тренінгової програми «Успішним бути легко!». Проведена робота з учнями перших, п’ятих класів сприяла зниженню рівня тривожності, страхів, покращенню стосунків між дітьми та соціального статусу.

     Порівнюючи результати дослідження адаптації п'ятикласників 2016-2017 н. р., можна казати про більш швидке пристосування учнів до нових умов навчання. Так показники загальної адаптованості п'ятикласників цього року збільшилися. Таке поліпшення ситуації не випадкове. Взаємодія і наступність початкової і середньої школи в підтримці та підвищеній увазі до учнів, систематичне висвітлення даної проблеми на педрадах, нарадах, психологічний семінар-практикум для вчителів, які  викладають у 5-х класах, щодо гуманізації взаємин з учнями, робота класних керівників, виступи психолога на батьківських зборах — усе це є ефективною системою роботи щодо профілактики дезадаптації п'ятикласників. Також важливим є те, що  робота щодо попередження важкої адаптації до умов навчання в наступній ланці школи велась, починаючи з 4-го класу. Була проведена діагностика та корекційно-розвивальна робота з учнями групи ризику.

Проводилася профорієнтаційна робота з учнями 9-х та 11-х класів.

       Протягом 2016-2017 н. р. найбільш ефективна діяльність ПС школи відзначалася в наказах, протоколах нарад при директорові та засідань педагогічної ради школи. Найефективнішою виявилася консультаційна та просвітницька робота. Багато уваги приділено роботі з педколективом та батьками:

     1. Виступи на педрадах за темами: «Адаптація учнів 1-х та 5-х класів до навчання та переходу до наступної ланки (ана­ліз проведеного дослідження)», «Попередження негативних проявів в шкільному середовищі» ;

2. Виступи на батьківських зборах за темами: «Здорові стосунки – здорова дитина», «Шкільна агресія. Шляхи попередження дитячої жорстокості», «Як з любов’ю та повагою визначити дитині кордони», «Символіка дитячого малюнка», «Підлітковий вік: небезпека чи перспектива розвитку?», «Здібність та професійна самовизначеність підлітку».

Аналізуючи проблеми звернень, можна побачити, що найбільша їх кількість з боку всіх учасників навчального процесу з приводу емоційних проблем та проблем у спілкуванні. Тому необхідно врахувати це наступного року та розробити виховні го­дини, виступи на батьківських зборах, рекомендації для вчителів з цих тем. Також продовжити роботу з емоційними станами учнів.

Було проведено виховні години за темами: «Повага – запорука гармонійних стосунків»,  «Від мрії до мети. Як досягти бажаних результатів»,  «Спілкування, що дарує радість», «Я тебе розумію. Секрети виходу з конфліктної ситуації», «Готуємось до ЗНО»..

Аналізуючи статистичні дані, виявлено, що робочий час було розподілено таким чином: організаційно-методична робота — 50% часу; безпосередня робота з клієнтами — 50%, а саме: про­світницька робота (групова) — 15%; індивідуальна корекційно-розвиваюча робота — 8%; групова корекційно-розвиваюча робота — 2%; індивідуальні консультації учнів — 2%, батьків — 10%, педпрацівників — 7%; групова діагностична робота з учнями — 4%; індивідуальна діагностична робота з учнями —2%. Аналізуючи розподіл робочого часу на проблеми та звернення, можна побачити, що більш ефективним пріоритетним напрямком діяльності буде просвітницька та консультаційна робота.

 

Робота бібліотеки     

 

Виконуючи триєдину функцію: інформативну, просвітницьку і духовну, — бібліотека школи проводила певну роботу.

Згідно з навчальними програмами вчителі одержали комп­лекти підручників.

Крім підручників бібліотека забезпечує учнів програмною літературою для позакласного читання, а також літературою для тематичних переглядів, рефератів, доповідей.

У бібліотеці оформлені постійно діючі тематичні художньо-ілюстративні виставки: «Живи, Україно!», «Хай буде вільна Україна на всі віки на всі часи», «Славетне Дніпро», «Твої герої, Україно!» «І твоя Кобзарю слава не вмре не поляже.»  та інші. Традиційно бібліотека проводить бібліотечні уроки для учнів початкової школи. Систематично бібліотека бере участь у проведенні тематичних тижнів (пошук матеріалів, допомога учням в оформленні тематичних сторінок, доповідей, рефератів).

У читальному залі постійно проводяться бесіди: «Про бібліотечні правила», «Як книжка прийшла до нас», «Моя країна - Україна», «Твої герої, Україна», «Твій шкільний підручник», «Здоров'я — найцінніший скарб», «Звичаї нашого народу», «Голодомор – лихоліття українського народу» та інші.  У проведенні акції «Збережемо планету чисту» (конкурс малюнків за темами: «Любіть і бережіть при­роду», «Нашій планеті бути чистою») бібліотека надавала допо­могу класним керівникам та учням.

До тижня бойової слави на честь Дня Перемоги в читальному залі була розгорнута виставка «Україна у Другій Світовій війні», «Дитинство опалене війною», «Історія рідного краю»; Бібліотечний вісник до Дня рідної мови; бесіди біля книжкової виставки «Чарівна мова рідної землі» та «Як виникла писемність».

Бібліотека брала участь у традиційних шкільних святах. Організовані книжкові виставки «Україна – єдина», «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже», «17 листопада – День не куріння» та інші.

Бібліотека систематично веде роботу щодо оформлення картотек, тематичних папок, документації, пов'язаної з інвентаризацією, списанням застарілої літератури, оформленням періодичних видань, одержанням підручників, видачею та збиранням їх у кінці навчального року.

У бібліотеці працює читальний зал,  є відкритий доступ до художньої, науково-популярної літератури, газет, журналів, поновлюється постійна інформація про нові надходження підручників та методичної літератури для вчителів.

 

           Основний бібліотечний фонд на традиційних і нетрадиційних носіях:

 

-         художники література -17 966 прим.;

-         документи на електронних носіях – 3

-         періодичні видання – 5 («Позиція», «Безпека Придніпров’я», «Рятувальник», «Колосочок», «Колосок»)

-         фонд підручників – 17 206 прим.

 

Видано підручників та посібників для учнів:

 

-         1-4 класів -                  2 731 прим.;  забезпечення 96%;

-         5-9 класів -                  4 320 прим.;  забезпечення 98%;

-         10-11 класів -                905 прим.;   забезпечення 98%;

-         разом підручників - 17 206 прим.;  забезпечення 86%.

 

Книжковий фонд: 35172 примірників

-         художньої літератури -  17 666 примірників

-         галузевої літератури -      2 311 примірників

 

Фінансово-господарська діяльність

 

Навчальний заклад приймає благодійну допомогу батьків учнів школи у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, а також виконання батьками ремонтних робіт:

Ø  поновлено меблі в кабінетах;

Ø  забезпечено нормальні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення НВП та роботи школи.

Ø  відремонтовано 32 кабінети, спортзали, майстерні;

Ø  виконано поточний ремонт рекреацій початкової та старшої шкіл;

         Протягом 2016-2017 н. р. у школі відсутня заборгованість по виплаті заробітної платні. Здійснена своєчасно виплата відпускних, матеріальна допомога на оздоровлення. Технічні робітники отримують доплату за шкідливі умови праці.

 

Завдання на 2017-2018 навчальний рік

 

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, її інтеграції в Європейський освітній простір, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти,  удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві у галузі освіти визначені такі напрями і завдання діяльності школи в 2017-2018 н. р.:

1.      Забезпечити впровадження  в практику роботи школи технології особистісно орієнтованого навчання.

2.      Працювати над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня.

3.      Упроваджувати інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу.

4.      Продовжити роботу над впровадженням в практику роботи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» та обласного експерименту «Професійна альтернатива».

5.      Формувати національно свідому, соціально активну особистість, пройнятої почуття любові до своєї Батьківщини, готової до розбудови Української держави, виконання конституційних і громадянських обов’язків, наполегливої праці на благо рідного народу, примноження і захисту його здобутків.

6.      Працювати над формуванням  мовленнєвої культури освітнього середовища.

7.      Упроваджувати допрофільну підготовку та профільне навчання в основній та старшій школі, де передбачити психолого- педагогічне діагностування школярів, діагностику  на­вчальних досягнень учнів основної школи.

8.      Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.

9.  Забезпечити якісну підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкових оцінювань випускників школи.

10.   Створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5-х класів.

11. Працювати над формуванням життєвих компетентностей учнів.

12.  Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку грома­дянської активності, організації здорового способу життя.

13. Разом з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх, місцевими радами, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до бро­дяжництва та скоєння злочинів.

14. Здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

15. Продовжити роботу над обласним науково-педагогічним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».