КЗО" Середня загальноосвітня школа №39" ДМР

   

З В І Т КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАХОДУ

З В І Т КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАХОДУ

 

ЗВІТ

директора школи за 2016-2017 н.р.

 

 

У 2016 – 2017 н.р.  Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР працював стабільно. Було створено  31 клас, навчалося  905  учнів. Школа повністю укомплектована педагогічними працівниками, їх нараховується – 56. Навчальний план на кінець навчального року виконано повністю.  В школі працювали практичний психолог, соціальний педагог, 2 бібліотекаря.

 

1.            Навчальний план 1 – 4 класів складено:

-          для 1-А, 2-А, 3-А, 4-А  класів  складено за Типовим навчальним планом  для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню,  які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», затверджений наказом МОН України 02.11.2016 року № 1319  (додаток 2).

-          для 1-Б, 1-В, 1-Г, 2-Б, 2-В, 2-Г, 3-Б, 3-В, 3-Г, 4-Б, 4-В, 4-Г  класів за наказом МОНмолодьспорту № 572 від  10.06.2011 року із змінами згідно з наказом  Міністерства освіти і науки України № 460 від 16.04.2014 року (додаток 2  з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національних меншин)

 

            За рахунок годин варіативної частини передбачено:

а) збільшення годин для вивчення  предмету інваріантної складової:

- образотворче мистецтво      1-Б, 1-В, 1-Г, 2-Б, 2-В, 2-Г, 3-Б, 3-В, 3-Г  класи    по 1 год.

 

б) курси за вибором:

- Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета.

4-Б, 4-В, 4-Г

класи

по 1 год.

Програма курсів за вибором:

«Уроки стійкого розвитку. Моя щаслива планета», 1-4 кл. «Мандрівець», 2012 р.

 

7.  Навчальний план 5-А, 6-А, 7-А  класів  складено за Типовим навчальним планом  для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню,  які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», затверджений наказом МОН України 02.11.2016 року № 1319 (додаток 3).

8. Навчальний план 5-Б, 5-В, 6-Б, 6-В, 7-Б, 7-В, 8-9  класів складено за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня,  затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від    03.04.2012 р. № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 року № 664), із змінами згідно з  наказом МОН від 12.12.2014 року № 1465 (додаток 12).

           

            Години варіативної частини розподіляються:

а) на збільшення годин для вивчення предметів інваріантної складової:

- математика

 

 

 

 

- українська мова

 

 

 

- хімія                                               

5-Б, 5-В

6-Б, 6-В,

7-Б, 7-В

8-мі класи

 

5-Б, 5-В,

6-Б, 6-В

класи

 

7-мі                

класи

 

по 0,5 год.

 

по 1 год.

 

 

 

по 0,5 год.

 

 

по 0,5 год.

 

 

 

б) факультатив :

- німецька мова 

5-Б, 5-В,

6-Б, 6-В

класи

7-8

класи

 

 по 0,5 год.

 по 1 год.

 

по 0,5 год.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов «Друга іноземна мова», Перун, 2005р)

 

в) курси за вибором :

-  «Уроки для сталого

       розвитку»

 

-  Етика

 

 

-  Школа проти СНІДу

7-Б, 7-В класи

 

 

5-Б, 5-В класи

6-Б, 6-В класи

 

8-мі класи

по 1 год.

 

 

по 1 год.

по 1 год.

 

по 0,5 год.

Курси за вибором для загальноосвітніх шкіл, Дніпропетровськ, 2013 р.

 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, Київ, 2005 р.

 

«Профілактика ВІЧ-інфекцій в      регіональній системі шкільної освіти»

 

 

г)_В допрофільних класах природничо-математичного напряму вивчаються:

курс за вибором

 

- Креслення

 

8-мі класи

9-ті класи

по 0,5 год.

по 1 год.

Програма спецкурсу з креслення,                   8-10 класи, 2010 р.

 

 

9. Навчальний план для 10-11-х класів  складено  за  Типовими навчальними планами  загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України  від 27.08.2010 року № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 року № 657  (додаток № 2 – універсальний профіль).

 

 

        За рахунок годин варіативної частини вивчаються:

а)  збільшення годин для вивчення предметів інваріантної складової:

-                математика   10  клас, 1 година.

-                Захист Вітчизни, 10, 11 класи, по 0,5 годин.

б) курси за вибором:

-     російська мова

10-11 класи

по 1 год.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, Букрек, 2005 р.

-     українська мова

      «Стилістика сучасної

      української мови»

10-11 класи

по 1 год.

Програми  факультативних курсів для                                     10-11 класів загальноосвітніх шкіл, Київ, 2007 р.

-          основи споживчих

      знань

10 клас

 

 0,5 год.

 

Програма  «Основи споживчих знань», Київ, “Навчальна книга”, 2008 р.)

-          захисти себе від ВІЛу

10

клас

 0,5 год.

Спецкурс  для 10-х класів «Тренінги життєвих навичок», Київ, 2013 р.

-     Європейський вибір

      України

11 клас

 1 год.

Програма для загальноосвітніх                    навчальних закладів ДОІППО, 2007 р.)

-     історія України

10 клас

 

11 клас

1 год.

 

0,5 год.

 

Програма спецкурсів та факультативів,          «Видатні особистості України. Культура України», І. Гірич  для 10 кл.,

Київ, 2010 р.

-      біологія

10 клас

0,5 год.

Програма спецкурсів та факультативів, «Нуклеїнові кислоти», Кам’янець-Подільський, 2009 р.

-     запобігання корупції очима школярів

10-11 класи

по 0,5 год.

Навчальна програма курсу за вибором учнів «Запобігання корупції очима школярів» для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, КВНЗ «ДОІППО», 2017 р.

 

 

в) факультативи:

 

-  хімія

10 клас

1 год.

Програма спецкурсів та факультативів,          «Основи хімічної екології»  для 10 кл.,

Київ, Перун, 2008 р.

- математика

10-11 класи

по 1 год.

Програма спецкурсів та факультативів,          «Розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем»  для 10 кл.,  Київ, Перун, 2008 р.

 

 

        Для підвищення професійної майстерності вчителів в школі створена система науково-методичної роботи, яка  у 2016 – 2017 навчальному році була спрямована на виконання Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Указу Президента України від 30.09.10 р. № 926/2010 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", Державного стандарту початкової загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України №462 від 20.04.11 року) обласного регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти».

            Згідно з планом роботи школи  педагогічний колектив продовжував роботу над науково-методичною проблемою:

-        області - «Освітні  стратегії  соціалізації особистості  громадянського  суспільства»

-        міста -«Освітні  стратегії  соціалізації особистості  громадянського  суспільства»

-      школи  «Формування екологічної культури як складової соціалізації особистості громадянського суспільства».

Науково-методична робота школи була організована за напрямками:

·         педагогічні ради;

·         методична рада;

·         інструктивно-методичні наради ;

·         педагогічний консиліум;

·         творчі лабораторії та групи;

·         індивідуальні форми роботи:

-          методичні консультації;

-          співбесіди, анкетування;

-          аналіз уроків;

-          самоосвіта.

Шкільні методичні об’єднання учителів працювали за темами:

- початкової школи «Креативний розвиток педагогів та учнів у процесі формування інноваційної особистості молодшого школяра» (керівник   Панченко В.В.);

- суспільно-гуманітарних дисциплін «Цілеспрямоване формування креативної особистості учня через системний підхід до навчально-виховного процесу і  структури особистості» (керівник Надіон Н.О.);

- іноземної мови  «Формування екологічної культури школярів на уроках англійської мови та досвіду англомовних країн» (керівник Платонова В.А.);

- природничо-математичних дисциплін  «Впровадження методів навчання, орієнтованих на розвиток пізнавальної творчої діяльності учнів» (керівник Шадько Л.В.);

-  художньо-естетичних дисциплін «Формування духовно багатої, зорієнтованої на творчу діяльність особистості громадянського суспільства» (керівник  Клименко О.Д.).

            Робота методичних формувань організована з метою реалізації науково-методичної теми школи:

 Проведені засідання педагогічної ради:

 

ВЕРЕСЕНЬ

 

 

 1.

Вибори секретаря педагогічної ради на 2016 – 2017 н.р.

 

 

2

Пріоритетні напрями розвитку школи на сучасному етапі (аналіз роботи школи за 2015-2016 н.р. та завдання педагогічного колективу на 2016-2017 н.р.).

Традиційна

Водоп’янова Л.П.- директор школи

3

Зміни до Програми початкової школи.

 

Панченко В.В. –керівник МО початкових класів

4

Затвердження річного плану роботи школи.

 

Водоп’янова Л.П.- директор школи

5

Затвердження режиму роботи школи та правил внутрішнього розпорядку.

 

Заєць І.В. – заступник директора з НВР

ЖОВТЕНЬ

 

 

1

Виконання рішень педагогічної ради від 09.11.2015 року протокол № 6.

 

Водоп’янова Л.П.- директор школи

2

Моделювання та створення освітнього середовища, що сприяє соціалізації та формуванню громадянської активності учнів.

Методичний фестиваль

Заєць І.В.  – заступник директора з НВР

 

3

Вплив самоосвіти педагогів  на рівень професійної компетентності.

 

Заєць І.В.  – заступник директора з НВР;

Лавренцова Г.П. – голова методичної ради школи

4

Про хід виконання заходів, які визначені в Указі Президента України від 13.11.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»

 

Водоп’янова Л.П. – директор школи

ЛИСТОПАД

 

 

1

Забезпечення наступності в початковій і середній загальній освіті.

Педагогічний консиліум

Водоп’янова Л.П.- директор школи

ЛЮТИЙ

 

 

1

Пріоритетні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу з природничо-математичних дисциплін.

Вернісаж педагогічних знахідок

Заєць І.В.  – заступник директора з НВР

2

Аналіз травматизму під час навчально-виховного процесу та в побуті за 2016 рік.

 

Бердо М.В. – заступник директора з ВР

 

3

Робота педагогічного колективу щодо попередження негативних проявів в поведінці школярів.

 

Кошелєва М.А. – соціальний педагог

4

 Вибір предмету для ДПА у 9-х класах.

 

Заєць І.В.  – заступник директора з НВР

КВІТЕНЬ

 

 

1

Успішна школа для успішного учня.

Методична естафета

Бердо М.В. – заступник директора з ВР

2

Формування екологічної культури школярів на уроках і в позаурочний час.

 

Шадько Л.В. – керівник МО вчителів природничих дисциплін;

Крамар О.І. – вчитель біології

3

Про допуск учнів 9-х, 11-х класів до ДПА.

 

 

Заєць І.В. – заступник директора з НВР

ТРАВЕНЬ

 

 

1

Про переведення учнів 1-8, 10-х класів до наступних класів. Підведення підсумків навчального року.

 

Водоп’янова Л.П.- директор школи

2

Про звільнення окремих учнів від державної підсумкової атестації.

 

Заєць І.В. – заступник директора з НВР

3

Про нагородження учнів похвальними листами та грамотами за відмінні успіхи в навчанні.

 

Водоп’янова Л.П.- директор школи

4

Про визначення претендентів на нагородження Золотою, Срібною медалями та свідоцтва з відзнакою.

 

Заєць І.В. – заступник директора з НВР

5

Вибір профілю навчання в 10-х класах.

 

Водоп’янова Л.П.- директор школи

 

ЧЕРВЕНЬ

 

 

1

Про випуск учнів 9-х, 11-х класів.

 

Водоп’янова Л.П.- директор школи

2

Про організацію літнього оздоровлення школярів.

 

Бердо М.В. – заступник директора з ВР

 

 

 1. Методичні наради:

§  Організація комунікативно-орієнтовного навчання.

§  Інтерактивні форми і методи навчання на уроках математики.

§  Виховання екологічно-свідомої особистості в сучасних умовах.

§  Діагностика рівня готовності педагогічного колективу  до роботи  за новими державними стандартами.

§  Круглий стіл «До джерел інноваційної особистості».

§  Розглянуті питання:

·                  Про організацію позакласної роботи як засобу реалізації креативної освіти на рівні особистості учнів»

·                  Про психологічні і соціальні особистості обдарованих дітей.

·                  Про створення інноваційно-педагогічних технологій як найвищого рівня педагогічної майстерності.

·                  Про ефективне формування педагога-дослідника.

·                  Про особистість учителя в розвитку креативних здібностей учня.

 

3. Засідання творчої лабораторії   «Інноваційні технології та інтерактивні техніки»

                                                                                                (кер.Колесникова І.О.);

·         Тренінгові форми навчання як ефективний  засіб формування екологічної компетентності особистості.

Методичною радою школи проведено сумісне засідання творчої групи  та шкільних методичних об’єднань «Впровадження інноваційних технологій як засобу розвитку творчої особистості». Зібрано матеріал по використанню інтерактивних технологій, видана збірка «Від творчого вчителя до творчої особистості учня».

 

-          Соціально-психологічна служба: 

·         Психолого-педагогічний консиліум для 5 класів.

·         Діагностика психологічної готовності учнів 1-х класів до навчання.

·         Вивчення шкільної мотивації та діагностика особистості у дітей              2-3-х класів.

·         Діагностика психологічної готовності учнів 4-х класів до навчання в середній школі.

·         Психологічний супровід розвитку підлітків, діагностика особистих рис та якостей характеру.

·         Робота з дітьми групи ризику.

·         Профорієнтаційна психодіагностика першокласників: професійні нахили, здібності, інтереси.

·         Соціометричні дослідження учнівських колективів: визначення структури взаємовідносин та розподіл ролей.

 

В педколективі 51  вчитель, педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог і  2 бібліотекаря.

у тому числі: 12 – учителів-методистів

  7 – старших учителя

23 – має вищу категорію

11 – І категорію

  8 – ІІ категорію

13 – нагороджені знаком „Відмінник освіти України”

16 – нагороджені  Почесною грамотою Міністерства освіти

      України

Районними методичними об’єднаннями керують 5 вчителів школи:

Якубчук Н.П.  – російської мови та світової літератури

Молчанова Н.М. – образотворчого мистецтва

Кравчиненко Л.М. – географії

Крамар О.І. – біології

Молчанов  О.О. – інформатики.

В школі 31 клас – 905 учнів.

В міських олімпіадах призерами стали  10 учнів, в районних олімпіадах  наступних переможців та призерів:

 

Дипломи І ступеня

 

№ п/п

Ф.І.П.

Клас

Предмет

Учитель

1

Некрашевич Олексій

7-А

біологія

Лебідь В.Ю.

2

Поторока Анастасія

7-А

хімія

Шадько Л.В.

3

Тищенко Кирило

7-В

українська  мова

Мовчанюк Н.М.

4

Паляничка Катерина

7-А

музичне  мистецтво

Біла Л.М.

5

Хохлов Олександр

11

інформатика

Молчанов О.О.

6

Квітка Нітьянанда

10

трудове навчання

Молчанов О.О.

7

Сєрік Анастасія

10

інформатика

Молчанов О.О.

8

Романенко Аліна

9-А

обслуговуюча праця

Клименко Л.Д.

9

Роменський Роман

7-В

інформатика

Молчанов О.О.

10

Каплунова Дар’я

6-В

образотворче мистецтво

Молчанова Н.М.

11

Паляничка Катерина

7-А

образотворче мистецтво

Молчанова Н.М.

12

Кібірєва Юлія

7-В

образотворче мистецтво

Молчанова Н.М.

13

Харченко Анастасія

8-В

образотворче мистецтво

Молчанова Н.М.

 

 

Дипломи ІІ ступеня

№ п/п

Ф.І.П.

Клас

Предмет

Вчитель

1

Гетьман Ігор

11

англійська мова

Лебеденко О.О

2

Несмачна Анастасія

8-В

хімія

Шадько Л.В.

3

Гавриленко Дар’я

8-А

українська мова

Правдива Л.Г.

4

Магазінов Богдан

9-Б

географія

Кравчиненко Л.М.

5

Коваленко Вадим

7-Б

музичне  мистецтво

Біла Л.М.

6

Бондарева Вікторія

6-В

музичне  мистецтво

Біла Л.М.

7

Федорук  Уляна

5-В

музичне  мистецтво

Біла Л.М.

8

Строілова Катерина

11

російська мова

Лавренцова Г.П.

9

Дадак Ольга

9-Б

російська мова

Лавренцова Г.П.

10

Шипоша Артем

10

інформатика

Молчанов О.О.

11

Гетьман Ігор

11

фізика

Козлова Л.В.

12

Товстик Тетяна

9-Б

обслуговуюча праця

Клименко О.Д.

13

Хохлов Олександр

11

інформатика

Молчанов О.О.

14

Бондарь Анастасія

5-А

образотворче мистецтво

Молчанова Н.М.

15

Альохіна Маргарита

5-А

образотворче мистецтво

Молчанова Н.М.

16

Донченко Катерина

6-Б

образотворче мистецтво

Молчанова Н.М.

17

Василенко Владислава

9-А

образотворче мистецтво

Молчанова Н.М.

18

Левченко Єлізавета

11

образотворче мистецтво

Молчанова Н.М.

19

Сірик Вікторія

11

образотворче мистецтво

Молчанова Н.М.

 

 

Дипломи ІІІ ступеня

№ п/п

Ф.І.П.

Клас

Предмет

Вчитель

1

Поторока Ірина

10

біологія

Крамар О.І.

2

Поторока Ірина

10

хімія

Шадько Л.В.

3

Поторока Ірина

10

образотворче мистецтво

Молчанова Н.М.

4

Колесникова Анастасія

11

біологія

Лебідь В.Ю.

5

Васильева Софія

8-В

російська мова

Лавренцова Г.П.

6

Гетьман Ігор

11

хімія

Шадько Л.В.

7

Козорог Дар’я

10

українська мова

Правдива Л.Г.

8

Козорог Дар’я

10

фізика

Заєць І.В.

9

Строілова Катерина

11

українська мова

Правдива Л.Г.

10

Несмачна Анна

8-В

географія

Кравчиненко Л.М.

11

Несмачна Анна

8-В

фізика

Заєць І.В.

12

Маник Євгеній

11

географія

Кравчиненко Л.М.

13

Майко Кристина

10

російська мова

Лавренцова Г.П.

14

Тарабукін Дмитро

6-Б

трудове  навчання

Молчанов О.О.

15

Чаус Анастасія

9-Б

обслуговуюча праця

Клименко О.Д.

16

Зайцева Ганна

9-Б

обслуговуюча праця

Клименко О.Д.

17

Дерев’ященко Ольга

9-Б

інформатика

Молчанов О.О.

18

Бойко Борис

6-Б

образотворче мистецтво

Молчанова Н.М.

19

Пукас Катерина

7-А

образотворче мистецтво

Молчанова Н.М.

20

Міхненко Софія

9-А

образотворче мистецтво

Молчанова Н.М.

21

Кньовець Віолетта

9-А

образотворче мистецтво

Молчанова Н.М.

22

Дем’яненко Олена

10

образотворче мистецтво

Молчанова Н.М.

 

Учні школи беруть активну участь у конкурсах різних  рівнів:

 • в районному конкурсі “Знавці української мови  ім. Петра Яцика” 9 учасників,
 • 75 учнів  -     у Всеукраїнському природознавчому конкурсі-грі «Геліантус»,
 • 115 учнів   -     у Всеукраїнському природничому  конкурсі  «Колосок-осінній»,
 • 37 учнів -       у Всеукраїнському грі-конкурсі з українознавства  “Патріот”, 
 • 46 учнів – у Всеукраїнському суспільно-гуманітарному конкурсі «Кришталева сова»,
 • 29 учнів – у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня»,
 • 79 учнів – у І етапі Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»,
 • 102 учня   -     у Всеукраїнському природничому  конкурсі  «Колосок-весняний»,
 • 21 учень   -     у міжнародному конкурсі інформатики «Бобер»,
 • 50 учнів   -     у Всеукраїнському конкурсі зарубіжної літератури.

У 1952 році школа мала 12 класних кімнат, у 1976 році – 16 класних кімнат, бібліотеку, спортзал, їдальню, актову залу. У 1985 році – 3 комп’ютери,  у 2002 році –               12 комп’ютерів, у 2007 році – 1 комп’ютер, у 2008 – 7 комп’ютерів, у 2016 -                               30 комп’ютерів та ноутбуків.

Методична робота проводиться диференційовано.

В школі створені методичні формування:

-          методична рада (керівник Лавренцова Г.П.);

-          методичні об’єднання:

суспільно-гуманітарних дисциплін (керівник  Надіон Н.О.),

природничо-математичних дисциплін  (керівник  Шадько Л.В.),

іноземної мови  (керівник  Платонова В.А.),

вчителів початкових класів  (керівник Панченко В.В.).

-          лабораторія „Інноваційні технології” (керівник Колесникова І.О.);

-          тимчасові проблемні мікрогрупи.

Методичні об’єднання пропагують передовий педагогічний досвід і впроваджують його в навчально-виховний процес  школи.

Вчителі школи в своїй роботі використовують інноваційні технології  та інтерактивні техніки, ділові, рольові, навчальні  ігри, інтегровані уроки, метод взаємонавчання і самореалізації, метод гіпотез як спосіб розвитку прогнозування і передбачення, технологію інтенсифікації навчання на основі схем та моделей. В системі використовується внутрішньокласна диференціація та рівнева диференціація. Вчителями школи обрані методичні маршрути, кожен вчитель має  індивідуальну картку методичної роботи.

Забезпечується  профільне навчання: в 10 класі – універсальний профіль; в 11 класі – математичний.  В профільних 10-11 класах застосовуються спецкурси з предметів базового компоненту (математика, ділова українська мова, англійська мова).

Пріоритетними напрямками у розвитку школи на наступний рік визначені:

-          особистісна орієнтація;

-          розвиток україномовного освітнього і культурного простору;

-          формування здорового способу життя;

-          інформатизація освітнього середовища;

-          формування екологічно свідомої особистості.

Школа є учасником обласного експерименту «Професійна альтернатива».

Продовжуємо роботу педколективу з подальшого розвитку національної школи, оволодіння новими технологіями навчання, диференціації та індивідуалізації навчання, Всеукраїнському науково-педагогічному проекті «Інтелект України».

У школі  створені шкільні клуби “Пошук”,  “Феміда”, загони  ЮІР,  ДЮП. Активно працює шкільна екологічна команда «Екохаус».

  

            З метою реалізації Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, створення організаційних і методичних умов, що забезпечують інтенсифікацію виховної діяльності, оновленню виховних технологій на основі вітчизняних традицій та сучасного світового досвіду, забезпеченню цілісності та різноманітності виховного процесу, плану роботи навчального закладу на 2016/2017 навчальний рік, з метою проведення корекційно-розвивальної роботи з дітьми, залучення кожного учня  до участі в різних сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей, організації змістовного позаурочного дозвілля в навчальному закладі протягом 2016/2017 навчального року виховна робота була спрямована на:

- духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, етики, культури, прав і обов’язків громадянина України, утвердження почуттів причетності до кращих надбань світової цивілізації;

- розвиток дитячо-юнацького туризму і краєзнавства;

- ознайомлення та вивчення звичаїв, обрядів, традицій українського народу;

- формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки;

- підвищення рівня інформованості учнів з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/ СНІДу;

- профілактику поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей і учнівської молоді; випадків фізичного і психічного насильства;

- попередження торгівлі людьми, всіх форм експлуатації, втягнення у злочинну діяльність;

- подолання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.

Відповідно до завдань розроблені річний план роботи школи, плани класних керівників, педагога-організатора, гурткової роботи, учнівського самоврядування, батьківської ради, МО класних керівників.

         Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність в наступних напрямках: громадянське виховання, національно-патриотичне виховання, робота з обдарованими учнями, розвиток творчої особистості, соціальний захист дітей. Формування навичок здорового способу життя, робота з батьками, робота з дітьми девіантної поведінки, робота з профілактики дитячого травматизму, робота з попередження правопорушень.

           Протягом року питання виховної роботи розглядались на нарадах при директорі: про аналіз організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей; про результати  працевлаштування випускників 9-11 класів; про проведення обліку дітей і підлітків  шкільного віку та дітей пільгових категорій; про результати проведення громадського огляду  умов утримання, виховання, навчання, оздоровлення, працевлаштування та соціального  захисту дітей пільгових категорій; про організацію харчування учнів; про виконання заходів щодо запобігання дорожньо-транспортного травматизму учнів; про аналіз охоплення учнів гуртковою роботою; про підсумки роботи школи щодо профілактики правопорушень серед підлітків; про аналіз дитячого травматизму; про аналіз відвідування, рівня захворюваності учнів та попередження росту простудних захворювань; про стан роботи з дітьми пільгових категорій; про удосконалення профорієнтаційної роботи з учнями.

          Аналіз стану виховної роботи за 2016 – 2017 н.р. показав, що всі класні керівники планують виховну роботу з класом: обраний напрям та виховна проблема, над якою працюють протягом року; складені психолого-педагогічні характеристики класів; визначені завдання. В основу планування виховної роботи як класними керівниками, так і адміністрацією школи покладено духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками громадянина України.

            Проводячи загальношкільні і класні заходи, учнів постійно заохочують до участі в організації і проведенні масових і групових форм роботи: бесід, ра уроків Пам’яті, історії рідного краю, ігор-мандрівок, вікторин, конкурсів, свят, екскурсій, прогулянок, широко використовується зібраний краєзнавчий матеріал.

          Проведено ряд заходів з національно -патріотичного виховання. Це – Уроки мужності, участь у військово-спортивних змаганнях. Щорічно учні являються учасниками акцій: «Милосердя», «Пам’ять». Були організовані екскурсії до історичного музею, музею АТО. Для 4-11 класів – літературно-музична вистава «Пісні опалені війною»; проведені екскурсії до шкільного музею Бойової слави. Учні школи є активними волонтерами (працюють у шпиталі, надають допомогу воїнам АТО).

З метою формування у дітей поваги до Конституції України впродовж навчального року проведено бесіди: «Конституція-основний закон» (10 кл), «Громадянином бути зобов’язаний» (5-11), «Що означає бути патріотом України?» (8-11), брейн-ринг «Діти та їхні права» (9-б). Класні керівники велику увагу приділяють вивченню історії рідного краю, українського народу. З метою розширити та доповнити знання учнів про рідну країну проведені екскурсії:

- театр Шевченко 9-а, 3-Б

- театр Горького 10

- Кінотеатр «Правда» 4-А, в, 7-А, 6-А, 3-А

- Філармонія 5-в, 6-А, Б,  7-А, 6-В, 9-Б,

- Молодіжний театр 10, 6-В

- по місту 11 клас;

- до с. Старі Кайдаки: 7-А, Б; 6-А класи;

-  до міста Івано-Франківськ: 5-В; 9-А класи;

- до Львову 5-А, 10, 8-Б, 9-А, 5-В.

- планетарій 2-Б, 2-В, 2-А, 3-А

- зоологічний музей 1-А

            Одним із основних розділів є превентивне виховання. Превентивне виховання – це складова виховання учнівської молоді та система профілактичних дій педагогів, спрямованих на запобігання асоціальної поведінки підлітків.  Батьки, і учні детально ознайомилися з положенням Конвенції про права дитини, на батьківських зборах пройшло обговорення статей.

            Робота з правового виховання проводиться у двох напрямках: просвітницькому та профілактичному. В просвітницькій роботі допомагають учні 10 - 11- х класів. Вони виступають перед учнями молодшого та середнього віку, роз’яснюючи дітям їхні права та обов’язки.

            З метою забезпечення ефективного впливу на підлітків, які виховуються у сім’ях, які опининись у складних життєвих умовах були залучені класні керівники, батьки, адміністрація, соціальна служба школи. Проводиться індивідуальна робота з учнями та їх батьками з питань профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну середню освіту»; заслуховувалися звіти й інформації з цих питань на педрадах, засіданнях МО класних керівників. Проводяться засідання ради з ранньої профілактики школи, де розглядаються питання порушень правил поведінки та пропусків навчальних занять учнями школи без поважної причини. Слухаються пояснення як учнів, так і їхніх батьків про причини, що призвели до цього.

             Не залишаються поза увагою діти, які складають так звану групу ризику. З ними постійно працюють психолог та соціальний педагог, ці діти залучаються до роботи у гуртках. З підлітками постійно працює діюча рада профілактики. На базі шкільної бібліотеки влаштовуються виставки на правову тематику.

           У школі створено банк даних на дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, неблагополучних сімей, багатодітних, малозабезпечених, дітей-інвалідів. Цей список постійно коригується. Учні вказаних категорій забезпечені пільговим харчуванням.

            З метою пропаганди здорового способу життя як невід'ємного елементу загальної культури особистості та з метою профілактики шкідливих звичок відповідно до річного та вихованого планів роботи школи було проведено лекції, бесіди, інформаційно-пізнавальні години спілкування,  акції «Антинаркоманія», «АнтиСНІД», «Життя без куріння». Випускаються стіннівки, проводяться конкурси плакатів названої тематики. Класні керівники провели бесіди різної тематики: «Куріння та здоров’я дітей», «Нікотинова залежність», «Наркотики – спробувати чи ні?», «Звідки беруться наркомани?», «Наркотики і хвороби», «Як зміцнити своє здоров’я» (1-11),  «Туберкульозом може захворіти кожен» (1-11), Година спілкування «Загубити довір’я легко, а завоювати важко» (7-8), круглий стіл «Збережи своє здоров'я» (5-11), конкурс «творчий герб здоров’ю» (5-8) тощо.

           З метою профілактики дитячого травматизму, основним напрямком якого є формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів, проводяться години спілкування. Установлені єдині виховні години з єдиною тематикою з питань техніки безпеки з 1 по 11 клас. Створено загіни ЮІР та ДЮП. Проводились конкурси малюнків: «Ситуація на дорогах», гра «В гостях у Світлофора», фестиваль загонів ЮІР, конкурс загонів ДЮП. Розроблені пам’ятки для батьків «Безпека дорожнього руху по дорозі до школи і додому», «Умови дотримання правил ТБ дітьми вдома», видаються накази по застереженню від нещасних випадків на канікулярні та святкові дні. У школі організовано чергування класів по школі. Протягом усього навчального року і, зокрема, перед проведенням певних заходів (екскурсії, походи, змагання, канікули та ін.) класними керівниками та вчителями-предметниками проводилася робота стосовно збереження життя і здоров’я дітей та робота по запобіганню нещасних випадків серед неповнолітніх. Проведені бесіди, виховні заходи, написані диктанти. Висвітлені практично всі ситуації, які можуть загрожувати життю чи здоров’ю дитини; диктанти та бесіди мають велику цінність для запобігання нещасних випадків.

           У напрямку родинно-сімейного виховання робота спрямована на пошук максимальної взаємодії між батьками та вчителями. Робота з батьками – це і традиційні батьківські збори, родинні свята, загальношкільні збори, відвідування сімей школярів, бесіди і лекції, консультації.Головним завданням цієї ланки виховної роботи є налагодження тісного зв’язку з батьками, пропаганда педагогічних знань, організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома. У цьому навчальному році проведені класні батьківські та загальношкільні збори, на яких розглядалися питання, актуальні як для окремого класу, так і для всієї школи: про профілактику жорстокості, насильства та негативного впливу соціального середовища, про запобігання дитячому травматизму, про дотримання єдиних вимог стосовно поведінки учнів у школі, шкільної форми, харчування, про вибір профільного навчання для старшої школи , про негативний вплив роботи на комп’ютері на стан фізичного та психічного здоров'я дитини  та запобігання дитячому суїциду.

           Належна увага в школі приділяється трудовому вихованню та профорієнтації. Протягом 2016-2017 н.р. учні школи брали участь у трудових десантах з благоустрою прилеглої до школи території, упорядкуванні памятника курсантам-артилеристам. В школі працює термінал центру зайнятості, який надає велику допомогу учням, вчителям та батькам з визначення професійної орієнтації дітей та у виборі майбутньої професії. На уроках і в позаурочний час учителі школи зосереджують зусилля на вихованні у дітей умілого господаря, який володіє відповідними навиками та вміннями. З метою профорієнтації учнів були проведені екскурсії на підприємства.

        Використання комп’ютерних технологій у виховній роботі підвищує її ефективність. Так на сайті школи викладена інформація про виховну роботу школи.

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні протягом навчального року загальношкільних заходів, а також в участі учнів школи в різноманітних районних та обласних конкурсах.

У 2016 – 2017 н.р. учні школи стали учасниками та призерами різноманітних конкурсів виховного спрямування.

У початковій школі стали традиційними такі свята, як “Свято Букварика”,

«Свято осені», «Свято матері», «День народження класу», «День вчителя».

Вчителі початкових класів Волошина О.Б., Мельникова В.Г., Саломатова Н.А., Канатенко Т.В., Кринічна Т.Г., Стеценко О.Л., Панченко В.В. приділяють велику увагу питанням культури поведінки, спілкування, зовнішнього вигляду та охорони життя учнів. Вони дбають про те, щоб класні приміщення було затишними, мікроклімат у колективі – родинним.

       Багатим та різноманітним було життя учнів середніх класів. На початок навчального року були сформовані органи учнівського самоврядування, відбулися вибори презедента школи. Знаменною подією для учнів 9-х класів стало свято “Посвята в старшокласники”; підготували це свято учні 11-го класу під керівництвом педагога - організатора                 Панченко М.І. Багато зусиль доклали старшокласники, аби День учителя став справжнім святом, учні 5-11 класів випустили стіннівки, підготували святковий концерт. Членами шкільного парламенту було організовано та проведено ярмарок під гаслом «Україна – єдина країна», зібрані кошти пішли на ліки воїнам АТО та придбання маск-сітки. Учнями 6-11 класів на День Святого Миколая була проведена акція «Привітай молодшого друга» для дітей 1-4 класів; члени парламенту відвідали «Дом малютки 2» та передали подарунки. У світ новорічної казки запросили старшокласники учнів школи. Членами комісії «Дозвілля» підготовлено та проведено:

- святкова конкурсна програма «Мелодія двох сердець».;

-   літературно-музична композиція «Афганістан-біль мого серця»

 (під керівництвом вчителя Вицини Л.Г.);

- літературно-музична композиція «Чорнобиль не має минулого часу»

(під керівництвом вчителя Вицини Л.Г.);

- вечір пам'яті «Лист з минулого»

(під керівництвом вчителя Бондаренко С.Г.).

           Підсумовуючи, слід зазначити, що всі вихованці школи протягом року були задіяні в навчально-виховному процесі, мали доручення, були залучені до роботи гуртків, клубів, спортивних секцій, музичних шкіл, факультативів. Усі заходи проведені на достатньому рівні, що свідчить про те, що класні керівники та вчителі-предметники до організації та проведення заходів підійшли серйозно та творчо, проводили велику роботу по підготовці учнів до виховних заходів та виховних годин.

           

 

 

ЗВІТ

голови загальношкільного батьківського комітету

за витрачені батьківські кошти у 2016-2017 н.р.

 

за І семестр 2016-2017 н.р.

Придбано за батьківські кошти:

Найменування товару

 

Сума, грн

МФУ  2 штуки

7 099

Оплата за Інтернет

1 050

Ремонт комп’ютерної техніки

1 230

Канцтовари

638,25

Телевізори  6 штук

36 698

Дошка

1800

Шкаф-купе

6 980

Хозтовари

2 477

Стіл б/у + шафа

1 500

Монітор + роутер

1 550

Оформлення Статуту

500

УСЬОГО:

 

61 522,25

 

 

за ІІ семестр 2016-2017 н.р.

Придбано за батьківські кошти:

Найменування товару

 

Сума, грн

Меблі

14 110

Стенди

2 195

Ролети для вікон

2 400

Оплата Інтернету

1 169

Господарські та канцелярські товари та послуги

13 278

Фарба для поточного ремонту школи

9 650

УСЬОГО:

 

42 802,00

 

 

Голова загальношкільного

батьківського комітету                                  О.М.  Кулик