КЗО" Середня загальноосвітня школа №39" ДМР

   

Адміністрація школи
 Адміністрація школи та її характеристика. 

 

№ пп Посада Прізвище, ім’я, по батькові Кваліфікаційна категорія Педагогічне звання Який предмет викладає
1 Директор Мастіпанова Ольга Михайлівна Вища учитель-методист Історію
2 Заступник директора з навчально-виховної Бараник Інна В’ячеславівна Вища учитель-методист Математику
3 Заступник директора з навчально-виховної роботи Заєць Ірина Василівна Вища учитель-методист Фізику
4 Заступник директора з виховної роботи Бердо Марія Василівна 1 категорія  

Російську мову та літературу

5 Педагог-організатор Панченко Марина Іванівна 1 категорія  

Зарубіжну літературу

6 Практичний психолог Царенко Анастасія Вікторівна 1 категорія    
           

У середній загальноосвітній школі створена система внутрішньошкільного контролю, якій притаманні риси структурованості, цілеспрямованості, ресурсної забезпеченості, результативності, зворотного зв’язку. Внутрішньошкільний контроль, як головна функція управління закладом має стратегічну спрямованість і відображає пріоритети розвитку школи.


Головне завдання контролю – надання вчителю необхідної методичної допомоги, усунення недоліків у роботі, а також вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду роботи.
Тому особлива увага приділяється тематично-узагальнюючому контролю уроків, що дає можливість ґрунтовно ознайомитися з арсеналом методів і прийомів, які застосовує вчитель на уроці.

Адміністрація планує здійснення освітнього моніторингу, забезпечення системності, об’єктивності, результативності контролю за станом викладання, рівнем навчальних досягнень учнів, спираючись на такі принципи:
 
- чітке визначення об’єктів контролю (класів, предметів, вчителів);
- контроль за виконанням навчальних програм (кількість контрольних, практичних, лабораторних робіт, тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів);
- виконання плану-графіка контролю за станом викладання предметів та рівнем навчальних досягнень учнів (1 раз на 5 років), в якому вказується термін та форма перевірки;
- раціональний розподіл навчальних дисциплін між адміністрацією школи з урахуванням фаху для здійснення контролю.


У процесі перспективного планування на 5 років адміністрація СЗШ № 39 складає план-графік контролю за станом викладання предметів інваріантної частини навчального плану.

У ньому вказується, які предмети перевірятимуться, а також форми перевірки, її термін, де і в якій формі узагальнюватимуться результати (педрада, наказ по школі, нарада при директорові, засідання методичного об’єднання). Перспективний план-графік контролю за станом викладання навчальних предметів і рівнем навчальних досягнень учнів допомагає забезпечити дієвий контроль за цією ділянкою роботи школи, своєчасно робити аналіз досягнутих результатів, усувати виявлені недоліки, планувати контроль на новий навчальний рік.

У графік-додаток до річного плану входить перевірка навчального предмета, її форми (фронтальні, тематичні, проблемні), вказуються відповідальні за перевірку та способи її проведення.
Завдяки внутрішньошкільному контролю відбувається всебічне вивчення і аналіз навчально-виховного процесу з метою координації роботи всіх ланок закладу, при цьому використовуються різні види контролю – класно-узагальнюючий, персональний, тематичний та інші.

Першочергове значення має контроль організації та результативності навчально-виховного процесу, який включає контроль за веденням документації, виконанням навчальних планів і програм, методичною роботою, роботою вчителів, класних керівників тощо.

Систематично проводяться моніторингові контрольні роботи, перевіряються класні журнали. Заслуховуються на педагогічних радах, нарадах при директорі різноманітні питання.
Результати оформлюються наказами.

Для проведення якісного контролю за станом викладання шкільних курсів основних наук адміністрація залучає керівників МО відповідного профілю, досвідчених вчителів.

Це робиться з метою надання необхідної допомоги вчителеві, обміну досвідом між колегами.
Ведення ділової документації У СЗШ № 39 номенклатурна документація ведеться відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, що затверджена наказом МОН України № 240 від 23.06.2000 року.

Фіксація організаційно-управлінських рішень здійснюється за загальноприйнятими правилами та нормами, що сприяє своєчасній обробці первинної інформації, спрощенню обліку, дотриманню принципів доступності та аналізу облікових даних.
Діловодство здійснюється з використанням комп’ютерів.
Вся документація ведеться державною мовою.
Збереження та передача в архів здійснюється згідно з Інструкцією.
Документи знаходяться в місцях, де немає доступу стороннім особам.
Аналіз ведення ділової документації показав, що порушень немає.