КЗО" Середня загальноосвітня школа №39" ДМР

   

Навчальний процес

Організація профільного навчання в умовах загальноосвітньої школи віддаленого мікрорайону Середня загальноосвітня школа № 39 знаходиться на ж/м Північний, який є віддаленим від центра міста.
На масиві це єдина українськомовна школа, в якій навчаються діти з різними потребами, різної професійної орієнтації. Перед школою стоїть задача: підготувати всіх цих дітей до продовження освіти, відповідної до обраної майбутньої професійної діяльності.
З 1995 року ми вирішували цю проблему за допомогою традиційних профільних класів та класів з допрофільною підготовкою.
Але ця система, на наш погляд, не відповідає вимогам сьогодення.
Тому що при вступі до ВНЗ наші випускники повинні витримати іспити з предметів різних напрямків (профілів). Наприклад, вступні іспити на географічний факультет ДНУ: географія (природничий профіль), математика (математичний профіль), українська мова (філологічний профіль); на економічний факультет ДНУ: математика (математичний профіль), українська мова, англійська мова (філологічний профіль) і таке інше. У такій ситуації старшокласникам та їх батькам важко підібрати профіль навчання.
Крім того практика показала, що випускники загальноосвітніх шкіл якістю знань поступаються випускникам ліцеїв та гімназій.

 
Працюємо над створенням своєї структурно-змістовної моделі профільного навчання з урахуванням специфіки функціонування школи, направленої на розвиток соціального і профільного самовизначення старшокласників та підготовку їх до продовження освіти та адаптації на ринку праці.
 
Ми розраховуємо, що висока зацікавленість батьків сприятиме підвищенню ефективності навчального процесу. З 1995 року школа пройшла декілька етапів становлення системи профільного навчання: V 2006 IV вводиться 2001 навчання ІІІ вводиться за ІІ 2000 додаються допрофільне навчання індивідуаль-ними 1997 суспільні освітніми І 1995 відкрива-ються класи траєкторіями відкрито гуманітарні фізико-математичні класи класи
В основу нашої роботи покладена ідея організації навчального процесу на основі особистісно орієнтованого підходу, який передбачає активну участь в навчальній діяльності як учнів, так і їх батьків.
При цьому в учня з’являється можливість вибудови власної освітньої траєкторії, власної програми навчання з урахуванням нахилів та здібностей, можливість оптимізувати навчальне навантаження, виховується відповідальне ставлення до подальшої професійної освіти.
За рахунок збільшення кількості годин деяких предметів базисного навчального плану та спецкурсів за вибором учням надається можливість реалізувати в повній мірі індивідуальні профільні освітні програми, беручи участь у роботі міжкласних груп.
Така організація навчання сприяє вирішенню питання подолання технологічних бар´єрів, які виникають у підлітків в умовах взаємодії в рамках нового колективу.
 
Організована допрофільна підготовка учнів 8-9 класів, яка надає можливість учням та їх батькам визначитися відносно їх подальшої навчальної діяльності.
Очікувані результати:
- реалізація принципів диференціації та індивідуалізації на основі особистісно орієнтованого підходу;
- організація допрофільної підготовки в загальноосвітніх класах;
- забезпечення різноманітної комбінації навчальних предметів; гнучкої системи навчання;
- підвищення рівня ефективності та якості виховного процесу;
- сформованість у старшокласників потреби і здатності до самовизначення відносно свого професійного майбутнього;
- висока зацікавленість учнів та їх батьків в результатах навчальної діяльності;
- можливість для дітей віддаленого масиву отримать освіту відповідно до своїх потреб та професійної орієнтації;
- отримання учнями досвіду самостійної діяльності та власної відповідальності за подальшу професійну освіту;
- забезпечення рівного доступу випускників загальноосвітньої школи до здобуття допрофільної підготовки;
- забезпечення конкурентноздатності випускників школи.