КЗО" Середня загальноосвітня школа №39" ДМР

   

Електронна школа

 

Про впровадження науково-педагогічного

проекту «Обласна електронна школа

«Школа, відкрита для всіх»

 

На виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 494, доручення Президента України від 22.03.2012 «Щодо прискорення реалізації національних проектів, визначення нових пріоритетів і розширення переліку національних проектів з урахуванням актуальних завдань із відновлення економічного зростання та модернізації економіки держави», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, затвердженої постановою Міністра освіти і науки України В.Г. Кременем від 20.12.2000, Концепції розвитку інклюзивної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 № 912, з метою забезпечення рівного доступу до якісних освітніх послуг, нарощування наукового та інтелектуального потенціалу області через створення ефективного інформаційно-освітнього середовища у регіоні,  впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів сучасних інформаційних та педагогічних технологій шляхом створення системи  дистанційної освіти  НАКАЗУЮ: 

1.            Управлінню загальної середньої освіти головного управління (Гаврилюк):

1.1.    Розпочати роботу по запровадженню науково-педагогічного проекту «Обласна електронна школа «Школа, відкрита для всіх» (далі – Проект).

1.2.    До 1 травня 2012 року:

         розробити Концепцію науково-педагогічного проекту «Обласна електронна школа «Школа, відкрита для всіх»;

         скласти План заходів щодо впровадження та реалізації Проекту на 2012–2013 роки;

надати пропозиції щодо складу координаційної та науково-методичної рад.

 

2.            Керівникам органів управління освітою міст та районів області: 

2.1.    Сприяти впровадженню у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів наукового-педагогічного проекту «Обласна електронна школа «Школа, відкрита для всіх», залученню до дистанційного навчання обдарованих учнів 9–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та дітей (учнів 5–9 класів), які мають обмежений доступ до освітніх послуг.

2.2.    До 1 травня 2012 року:

визначити осіб, відповідальних за координацію дій в рамках реалізації Проекту;

для організації роботи «електронної школи» визначити освітні заклади – локальні ресурсні центри, що будуть здійснювати навчально-методичну та технічну підтримку дистанційної освіти;

організувати роботу творчих груп вчителів по створенню електронних освітніх ресурсів  за напрямами: «Математика», «Фізика», «Астрономія», «Хімія», «Біологія», «Екологія», «Географія», «Економіка», «Інформатика»;

здійснити облік дітей (учнів 5-9 класів ЗНЗ), які мають обмежений доступ до освітніх послуг та потребують навчання в системі дистанційної освіти у 2012–2013 навчальному році;

визначити фахівців (вчителів, психологів, корекційних педагогів), які будуть здійснювати на місцях навчальний та психолого-педагогічний супровід дистанційної освіти для дітей, які мають обмежений доступ до освітніх послуг.

3.            Директору Малої академії учнівської молоді Дніпропетровської обласної ради Кудрявцеву А.В.:

3.1.    До 1 травня 2012 року здійснити кадрове забезпечення реалізації Проекту, навчальний та науково-методичний супровід розвитку обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

3.2.    До 1 вересня 2012 року провести роботу по розробці та апробації електронних освітніх ресурсів для дистанційного навчання обдарованих учнів ЗНЗ.

4.            Ректору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  Романенку М.І.:

4.1.    Здійснювати науково-методичний супровід та технічну підтримку  впровадження науково-педагогічного проекту «Обласна електронна школа «Школа, відкрита для всіх».

4.2.    З 1 січня 2013 року організувати систему підготовки фахівців, які будуть впроваджувати Проект за технологіями дистанційного навчання на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

5.            Координацію роботи по виконанню цього наказу покласти на заступника начальника управління загальної середньої освіти – начальника відділу середньої освіти головного управління Гаврилюк С.В., контроль – на заступника начальника (першого) головного управління Олефіра Л.О.

 

В.о. начальника головного

управління освіти та науки

облдержадміністрації                                                 О.І.ДЕМЧИК

 

 

 

ЗАВІЗУВАЛИ:

 

 

Заступник начальника (перший) головного управління освіти і науки облдержадміністрації

 

 

 

Л.О.ОЛЕФІР

Начальник відділу кадрової роботи та організаційно-документального забезпечення головного управління

 

 

 

В.О.ЛИТВИН

 

Ректор Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

 

 

М.І.РОМАНЕНКО

 

Головний спеціаліст – юрисконсульт відділу кадрової роботи та організаційно-документального забезпечення

 

 

 

 

А.М.КУРУШКІНА

 

Підготувала:

 

Заступник начальника управління загальної середньої освіти – начальник відділу середньої освіти головного управління

770-67-86

 

 

 

 

 

 

С.В.ГАВРИЛЮК