КЗО" Середня загальноосвітня школа №39" ДМР

   

Річний звіт про діяльність

 

                                                  

З В І Т   керівника

про роботу  школи за 2019 – 2020 навчальний рік

_______ У 2019-2020 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Школа здійснювала свою діяльність відповідно до Статуту.

Педагогічний колектив  працює над обласним науково-педагогічним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Завдання роботи проекту виконуються.

Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну!!!

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2019 -2020 навчального року в закладі було відкрито 36 класів, із них 1-4-х -16 класів, 5-9-х - 16 класів,                     10-11-х - 4 класи.

1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А класи працювали за Всеукраїнським науково-педагогічним  проектом «Інтелект України».

Мова навчання — українська. Станом на 05.09.2019 кількість учнів становила 1044 учня. Середня наповнюваність учнів у класах складала 29 учнів.

Протягом року із закладу освіти вибуло 43 учні:

у межах району – 8 учнів,

у межах міста – 14 учнів,

область – 13 учнів,

Україна – 1 учень,

за кордон – 2 учня.

За цей же період прибуло 40 учнів.

 

Шкільна мережа

2017-2018

 

2018-2019

 

2019-2020

Кількість класів на початок року

33

34

36

Кількість учнів на початок року

956

986

1044

Середня наповнюваність

29

29

29

Охоплено

профільним

навчанням

10 - економічний

11- універсальний

10-А-українська  філологія

10-Б- математичний

11-економічний

10-А-математичний

10-Б- української      філології

11-А-української філології

11-Б - математичний

Організація  індивідуального навчання

 (інклюзивного) навчання

-

 

2-Г (Кірєєв Єгор)

6-В (Марченко Гр)

 4-В (Світанко Марг)

7-Б (Марченко Гр)

 

 

 

 

Організація   д о п р о ф і л ь н о г о   навчання

 

 

 

Навчальний рік

Допрофільні

класи

 

% охоплення

 

 

 

 

класів

учнів

2017-2018

6

167

100

2018-2019

6

184

100

2019-2020

7

183

100

 

 

Організація профільного навчання

 

 

Навчальний рік

 

Загальна кількість 10-11 класів

Профільні класи

 

% охоплення

 

 

 

класів

учнів

класів

учнів

 

 

2017-2018

2

61

2

61

100

2018-2019

3

83

3

83

100

2019-2020

4

101

4

101

100

 

 

Школа бере участь у Всеукраїнському науково-педагогічному проекті «Інтелект України» протягом дев’яти років.

 

Виконання Конституції України,

Закону України «Про освіту»,

Закону України «Про загальну середню освіту»

 

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усього таких дітей  - 138. Навчаються в школі – 1044 учня, з них: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням) у сім’ях громадян – 9; діти з малозабезпечених сімей – 1; діти з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах – 7; багатодітні сім’ї – 72; діти чорнобильців – 9; діти АТО – 23; діти-інваліди – 9; діти, які потребують особливої педагогічної уваги – 11; діти з особливими потребами – 2; діти, які стоять на внутрішньошкільному обліку – 4.

 

 

 

Виконання ст. 10 Конституції України,

Закону України «Про мови»

 

         Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства. Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою.

На виконання Закону України «Про державну мову України», маючи на меті подальший розвиток, поглиблення знань, інтересу, пошани до української мови, історії та культури в школі протягом навчального року проводилися заходи, що формують у учнів відчуття краси рідної мови, доносять до учнів її багатство, розвивають мовленнєві здібності та збагачують словниковий запас, виховують любов до рідної мови та розуміння її необхідності для життя.

У кожному кабінеті оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою. Учні закладу беруть  участь у конкурсах ораторського мистецтва, імені Петра Яцика, конкурси поетичного слова, олімпіадах з української мови та літератури. У березні проведений тиждень української мови та літератури, де проводились заходи присвячені Т.Г.Шевченку. Вчителі української мови та літератури   працюють з дітьми, досліджуючи мовні явища, літературні процеси.

Кадрове забезпечення

        У 2019-2020 навчальному році в школі працювало 60 учителів, у тому числі директор, 2 заступника директора з НВР, заступник директора з ВР, 2 вихователя ГПД, педагог-організатор, практичний психолог, 1 бібліотекар, 1 керівник гуртка.

    Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами. У закладі працювало:

 • учителів — 60   
 • обслуговуючий персонал — 20

Педагогічні працівники мають:

а)    кваліфікаційні категорії:

 • «спеціаліст вищої категорії» — 27
 • «спеціаліст І категорії» — 11
 • «спеціаліст II категорії» — 9
 • «спеціаліст» — 13

б)    педагогічні звання:

 • «вчитель-методист» —13
 • «старший учитель» — 7

 

Реалізація навчально-виховних завдань

 

   З метою реалізації Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, створення організаційних і методичних умов, що забезпечують інтенсифікацію виховної діяльності, оновленню виховних технологій на основі вітчизняних традицій та сучасного світового досвіду, забезпеченню цілісності та різноманітності виховного процесу, плану роботи навчального закладу на 2019-2020 навчальний рік, з метою проведення корекційно-розвивальної роботи з дітьми, залучення кожного учня  до участі в різних сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей, організації змістовного позаурочного дозвілля в навчальному закладі протягом 2019-2020 навчального року виховна робота була спрямована на:

 • формування національно-патріотичних якостей;
 • духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, етики, культури, прав і обов’язків громадянина України, утвердження почуттів причетності до кращих надбань світової цивілізації;
 • розвиток дитячо-юнацького туризму і краєзнавства;
 • ознайомлення та вивчення звичаїв, обрядів, традицій українського народу;
 • формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки;
 • підвищення рівня інформованості учнів з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/ СНІДу;
 • подолання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.

          Відповідно до завдань розроблені річний план роботи школи, плани класних керівників, педагога-організатора, гурткової роботи, учнівського самоврядування, батьківської ради, МО класних керівників.

         Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність в наступних напрямках: громадянське виховання, національно-патріотичне виховання, розвиток творчої особистості, соціальний захист дітей, формування навичок здорового способу життя, робота з батьками, робота з дітьми девіантної поведінки, робота з профілактики дитячого травматизму, робота з попередження правопорушень.

         Аналіз стану виховної роботи за 2019-2020 н.р. показав, що всі класні керівники планують виховну роботу з класом: обраний напрям та виховна проблема, над якою працюють протягом року; складені психолого-педагогічні характеристики класів; визначені завдання. В основу планування виховної роботи як класними керівниками, так і адміністрацією школи покладено духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками громадянина України.

       Проводячи загальношкільні і класні заходи, учнів постійно заохочують до участі в організації і проведенні масових і групових форм роботи: бесід, уроків Пам’яті, уроків історії рідного краю, ігор-мандрівок, вікторин, конкурсів, свят, екскурсій, прогулянок, широко використовується зібраний краєзнавчий матеріал.

        Учні школи брали участь у різноманітних районних, міських та обласних конкурсах, а саме:

1. Святковий концерт до Дня вчителя, конкурс відеопривітань.  Брали участь 150 учнів

2. Карнавальна хода до Дня міста. Брали участь 135 учнів

3. Участь у Всеукраїнській акції «Шануймо Україну» Брали участь 120 учнів

4. Фотовернісаж «Мій улюбленець» Брали участь 36 учнів з них 18 у районному конкурсі (І м. – 14 учнів, ІІ м. – 4 учня)

5. Виставка арт-інсталяцій, орігамі «Голуб миру». Проведення тематичних класних годин.

6. Виставка малюнків та плакатів «Тільки повертайтесь живими». Брали участь 140 учнів

7. Взяли участь у районних конкурсах «Інтелектуальний експромт» «Півгодинки на цікавинки» 4-А клас

8. Районний захід до 100-річчя народження В.О.Сухомлинського «Учительська професія – це людинознавство» 11-А клас

9. “Козацькими шляхами” (7 кл) спортивні змагання 28 учнів

10. Конкурс «Формула успіху» (9-11 класи) 39 учнів

11. Екскурсії до Історичного музею, музею АТО 420 учнів

12. Диктант Єдності. 375 учнів

13. Районний захід «Україна – це територія Гідності та свободи»

14. Відкритий шкільний захід до Дня Гідності та Свободи. 5-Б, 6-Б класи

15. Літературно-музична композиція присвячена Дню пам´яті жертв голодомору  (переглянуло 480)

16. Конкурс презентаций «Мої права та обов’язки» (7-11) Брали участь 18 учнів

17. Виставка робіт «Мої права у кольорах веселки». Брали участь 120 учнів

18. Конкурс «Це моя Україна» (5-7кл.) Брали участь 54 учня

19. Міський конкурс «Казкова зима у моєму місті»

20. Конкурс стіннівок - «Абетка здоров’я, або життя без наркотиків» - КВЕСТ «СНІД! Бережи себе, людино!» 28 учнів

21. Обласний конкурс «Вчимося заповідувати» 28 учнів ( ІІ м. область), «Добро в твоєму серці» «Зелені долоньки» 4-В, Допомога притулкам тварин

22. Свято Миколая 1-А та 5-А класи. Переглянуло виставу 500 учнів. Новорічний квест, вернісаж 5-11

23. Районний конкурс «Собори наших душ» (поезія) Брали участь учнів 4 ( І м. район, 2 місце міського конкурсу)

24. Міська екологічна виставка – конкурс «Замість ялинки –зимовий букет»

25. Конкурсна програма «Музичний хіт-парад «Половинки»

26. Відкритий захід до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав «Афганістан – мій вічний біль»

27. Дебатні турніри

28. Літературно-музична композиція до Дня Революції Гідності 7-А

29. Районний захід «Серце пам'ять береже» 10 учнів

30. Міський фестиваль Євро клубів 7 учнів

31. Святковий концерт «Мова мого народу» до Дня рідної мови 5-11

32. Міський конкурс «У юннатів кордонів немає» 8 учнів ( Ім.)

33. Міський конкурс «Енергозбереження» 2 учня

34. Міський конкурс «Різдвяні дзвіночки» 20 учнів

35. Обласна акція «Мій рідний край- моя земля» 20 учнів

36. Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Права людини і сучасні виклики України»        2 учня

37. Флеш-моб «Сторінками Кобзаря»

38. Конкурс читців «Вінок Шевченкові сплітаємо з віршів» 1-11

39. Святковий концерт «З весною у серці» 4-11

40. Обласний проект М-18 «Ми обираємо Україну моєї мрії» 10 кл.

41. Конкурс соціальної реклами 7-8 кл.

42. Конкурс «Відкрий для себе Україну» 10 учнів 5-Б клас (Ім.- район)

43. Конкурс читців « І твоя, Кобзарю, слава..» Козидуб Вікторія переможець місто

44. Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку на протипожежну та техногенну тематику Прийняло участь 15 учнів

45. Літературно-музична композиція «Україна соборна» Прийняли участь 42 учня, переглянуло 380 учнів.

46. Ярмарок «Весела Масляна» 3-Г, 5-11 класи.

47. «Зоряне коло» Брало участь у районному конкурсі 70 учнів, переможцями став хореографічний колектив «Павутина» (район – Ім., у місті отримали диплом ІІІ ступеня.)

48. Шкільний конкурс “Зоряне коло” Брали участь 250 учнів

49. Виставка малюнків «Космічні фантазії» 3-9 кл (онлайн)

50. Виставка малюнків та плакатів «Пам'ять героям! Ми низько вклоняємось їм». (онлайн)

51. Літературно-музичний вечір «Заради життя на Землі» 800 учнів

52. Виставка плакатів присвячений “Дню Землі” (5-11 класи) 45 учнів (онлайн)

53. Військово-патріотична гра «Прорив», «Військова звитяга на Покрову»

54. Профорієнтаційні заходи та екскурсії (8-11 кл) (онлайн)

55. Конкурс презентацій «Голодомор 32-33» 34 учня

56. Святковий концерт «Дивокрай» 350 учнів (онлайн)

57. Дефіле вишиванок 1-11 кл (онлайн)

 

            З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, виконання плану роботи школи,  проведення корекційно-розвивальної роботи з дітьми, залучення кожного учня  до участі в різних сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей, організації змістовного позаурочного дозвілля в навчальному закладі. Робота школи була спрямована на формування у учнів національно-патріотичних якостей, екологічної свідомості.

            Згідно плану роботи учні  школи та педагогічний колектив брали участь у запланованих  заходах:

 • підготовка учнів для участі в олімпіадах
 • проведено “Тиждень науки” (шкільні олімпіади з базових предметів)
 • проведено шкільний етап конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика
 • брали участь у районному і міському етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика

 Результати:  Районний тур  - участь - 9 учнів, переможців – 1

                                        І місце – 4-А клас, Бєлова Анна (вчитель Канатенко Т.В.)                               

 • брали участь у інтерактивних конкурсах різних рівні

             «Патріот»                     - 37 учнів

             « Колосок - осінній»   - 115 учнів,  79 призерів

             «Колосок - весняний» - 102 учня

             «Кенгуру 1 тур»           - 79 учнів, 18 призерів

             «Геліантус»                   - 75 учнів, 26 призерів

             «Бобер» -                       - 21 учень, 6 призерів

             «Sounflower»                 - 50 учнів, 4 призера

 

 • Участь у олімпіадах різних рівнів:

 Результати: ІІ відбірковий тур (районний):

 • участь –78 учнів, 
 • переможці та призери – 51 учень:  І місце – 17 учнів

                                                          ІІ місце – 11 учнів

                                                         ІІІ місце – 23 учня

           ІІІ відбірковий тур (міський):

 •  Біологія – ІІІ місце – 1, Бойко Б. 9-Б клас (вчитель Крамар О.І.)
 •  Математика – ІІІ місце -1, Максимов Н. 6-Аклас, (вчитель Колесникова І.О.)
 •  ОТМ (вчитель Молчанова Н.М.) – ІІ місце – 1, Чванько К. 7-В клас

                                                                       ІІІ місце – 3; Варивод Н. 5-В,

                                                                                             Конаневич А. 9-В,

                                                                                             Єременко К. 11-Б

 •   Трудове навчання  (вчитель Молчанов О.О.)– ІІІ місце - 2, Коваленко В. 10-А,

                                                                                                                 Кошелєв М. 8-Б

                       ІУ тур (обласний):

 •    інформатика – 1, Малихін О. 9-А клас (вчитель Молчанов О.О.)  

                 

     Підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками

 

Методична робота школи організована за напрямками:

 • педагогічні ради;
 • методична рада;
 • інструктивно-методичні наради ;
 • педагогічний консиліум;
 • індивідуальні форми роботи.

Шкільні методичні об’єднання учителів працюють за темами:

 • початкової школи «Креативність педагогів і учнів в процесі  соціокультурного     розвитку дитини як активного громадянина» (керівник Панченко В.В.);
 • суспільно-гуманітарних дисциплін «Цілеспрямоване виховання креативної соціально адаптованої особистості учня через системний підхід до навчально-виховного процесу й структури особистості» (керівник Надіон Н.О.);
 • іноземної мови  «Формування екологічної культури школярів на уроках англійської мови  та досвіду англомовних країн» (керівник Платонова В.А.);
 • природничо-математичних дисциплін «Впровадження методів навчання орієнтованих на розвиток пізнавальної і творчої  діяльності учнів в умовах комп’ютерної  підтримки» (керівник Шадько Л.В.);
 • художньо-естетичних дисциплін «Формування духовно багатої, зорієнтованої на творчу діяльність особистості громадянського суспільства» (керівник Клименко О.Д.);

            Робота методичних формувань організована з метою реалізації науково-методичної теми школи.

            Протягом  навчального року проводились методичних формувань, на яких розглядались різні питання :

 • Методична рада
 • Про організацію роботи на єдиною методичною проблемою «Освітні стратегії  соціалізації особистості громадянського суспільства»
 • Підвищення професійної майстерності вчителів через розвиток у них творчого потенціалу, формування в них навичок науково-дослідної С, зацікавленості педагогічними технологіями;
 • Створенні умов для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції;
 • Вивченні та популяризації досвіду творчих педагогів закладу, району області, України.
 • Творча група «Інтелект України»
 • Задачі,  які стоять перед творчою групою вчителів, що працюють в проєктних класах;
 • Особливості організації освітнього процесу в проєктних класах;
 • Структура та особливості проведення проєктних уроків

 

 • Педагогічна рада

 

 • Пріоритетні напрями розвитку школи на сучасному етапі.
 • Моделювання та створення освітнього середовища, що сприяє соціалізації та формуванню громадянської активності учнів.
 • Забезпечення наступності в початковій і середній загальній освіті.
 • Пріоритетні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу з природничо-математичних дисциплін.
 • Формування екологічної культури та свідомості учнів на уроках і в позаурочний час.

 

 • Шкільних методичних об’єднань:

 

Учителів  суспільно-гуманітарних дисциплі

 • Особливості вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу у 2019-2020 навчальному році
 • Робота над підвищенням педагогічної майстерності шляхом посилення самоосвіти
 • Проведення роботи з відзначення ювілейних та пам’ятних дат.
 • Взаємовідвідування уроків з подальшим обговоренням
 • Поповнення кабінетів дидактичними матеріалами, комп’ютерними програмами, розширення фоно- та відеотеки
 • Підготовка до ЗНО (досвід, рекомендації)

Учителів природничо-математичних дисциплін

 • Накопичення науково-методичних матеріалів про освітні стратегії соціалізації  особистості громадянського суспільства, методичні рекомендації по викладанню предметів природничо-математичного циклу.
 • Підвищення якості природничо-математичної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах.
 • Підготовка учнів до олімпіад, інтерактивних конкурсів «Кенгуру», «Колосок», «Левеня», «Геліантус».

         Учителів англійської мови

 • Нормативна документація для організації роботи вчителів МО.
 • Розвиток навиків 21 століття на уроках англійської мови як основа формування життєвих компетентностей дитини
 • Інноваційні підходи до розвитку читання, письма та критичного мислення в старших класах при формуванні мовних компетентностей учнів
 • Протягом 1 семестру учні школи відвідували українсько-американський центр. Українсько-американський центр регулярно приймав учнів середньої та старшої школи на своїх заходах, де завідуюча центром Усенко С.Ю.  дуже цікаво проводила інтерактивні заняття по вивченню англійської мови та американської культури.

             Учні та вчителі організували цікавий інформдайджест про факти присвячені таким країнам, як Великобританія, Франція та Німеччина. Особливо зацікавленими  залишились діти молодшої школи, які раділи гарним фото та цікавим фактам.

    Учителів художньо-естетичного циклу

 • Ознайомлення з інструктивно-методичними матеріалами, рекомендаціями щодо     викладання трудового навчання, музики, образотворчого мистецтва та художньої культури в 2019-2020 навчального року.
 • Особливості виконання освітніх проектів як засобу розвитку особистості

Учителів початкової школи

 •  Організація ефективного освітнього середовища;
 •  Теоретичні положення соціалізації особистості громадянського суспільства;
 •  Дотримання мовного законодавства у початковій школі;
 •  Єдність навчання та виховання, патріотичне виховання;
 •  Створення умов для позитивної мотивації до навчання;
 •  Впровадження здоров’язбережувальних технологій під час навчально – виховного процесу;
 • Результати державної підсумкової атестації минулого навчального року та система завдань, направлених на  усунення недоліків у знаннях учнів;
 • Наступність між початковою і середньою школою;
 • Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в контексті реалізації національної стратегії;
 • Впровадження інноваційних технологій на уроках в початковій школі.

 

             Належна робота здійснюється в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової підготовки, план курсової підготовки вчителів виконується.

              Результати атестації показали, що методична робота в школі стимулювала окремих педагогічних працівників. Всі вчителі підтвердили кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Вчителю української мови Надіон Н.О. присвоєно звання «старший учитель», вчителям української мови Мовчанюк Н.М. та початкової школи Портей Н.А. встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»; вчителю початкової школи Саломатовій Н.А. та педагогу-організатору Панченко М.І. встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої  категорії» Успішно відбулися творчі звіти вчителів, що атестуються на засіданнях педагогічної ради та відкритих засіданнях шкільних методичних об’єднаннях.

                 

Результати успішності учнів

 

За підсумками 2019-2020 навчального року  із 1052  учнів 1-11 класів:

 

 • 241 учень 1-2 - х класів вербально оцінені;
 • 811 учнів 3-11 класів атестовані;
 • всі учні переведені до наступного класу;

•      144 учня випущено з 9, 11 класів;

•      закінчили навчальний рік на високому і достатньому рівнях –368 учнів, 45,4 %  від  загальної кількості - 811; з них  35 - на високому рівні.

 

 

Всього

ПР

СР

ДР

ВР

Успішність

Якість

 3-4  класи

242

5

61

154

22

98%

72,2%

 5-8  класи

386

33

224

122

7

91,5%

33,4%

9-11 класи

183

36

84

57

6

80,4%

34,4%

3-11 класи

811

74

369

333

35

91%

45,4%

 

       Державна підсумкова атестація в 4 і 9 класах скасована.

       Всі здобувачі освіти 11 класів звільняються від ДПА за бажанням і не звільняються від ЗНО, якщо вступають до вищих навчальних закладів.

 

Контрольно-аналітична діяльність

 

             У 2019-2020 н. р. адміністрацією школи проведено:

 •   перевірки ведення ділової документації в школі та виконання навчальних програм;
 •   перевірка наступності у навчанні учнів 5-х класів, адаптація 6-річних дітей до навчання в школі;
 •   здійснено персональний контроль за вчителями, які атестувалися;
 •   здійснено вивчення виконання: 
 • Закону України «Про охорону дитинства»;
 • ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови», ст. 35 Закону України «Про освіту»;
 • Положення про організацію роботи з охорони праці учас­ників навчально-виховного процесу;
 • Закону України «Про звернення громадян».

           Щомісяця контролювалося ведення класних журналів та журналів спецкурсів, факультативів, гуртків, відвідування школи учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ.

        За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, засіданнях методичних об'єднань вчителів-предметників, на нарадах при директору.

         З 12.03.2020 у зв’язку з призупиненням освітнього процесу в закладах освіти м. Дніпра адміністрація школи організувала освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання.

         Під час карантину були організовані такі режими навчання:

 • Живе онлайн-спілкування, коли в призначений час вчитель організовував відеоконференцію, спілкування в чаті з учнями.
 • Віддалене навчання, розтягнуте у часі, коли використовуючи певні цифрові інструменти, вчитель створює платформу для самостійного навчання учнів.
 • Проведення онлайн-уроків, групової роботи над проєктами, над спільним вирішенням освітніх завдань.

  Вчителі школи успішно використовували елементи дистанційного навчання через онлайн-платформи, методики перевернутого класу, змішаного навчання, створення Вайбер/Телеграм/Фейсбук груп.

Класні керівники створили свій «Клас» на безкоштовному сервсі Google Classroom, приєднали учнів, батьків, вчителів, адміністрацію. Кожен учитель-предметник  публікував навчальні матеріали, давав завдання учням та спілкувався з ними. Вчитель розташовував уроки в «Класі» у чіткій послідовності, а учні коментували ці уроки, і бачили всі потрібні посилання та свої оцінки.

Вчителі школи застосовували Zoom-конференції для проведення уроків, класних годин, батьківських зборів.

Звіти про дистанційну роботу вчителі надали для кожного класу, в якому викладали.

 

Діяльність психологічної служби  

 

У 2019-2020 н. р. психологічна служба (ПС) школи виконала план роботи в повному обсязі та досягла задач, що були поставлені на початку навчального року.

Метою служби стало сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я і надання психологічної допомоги (психологічної підтримки) всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Виходячи із мети служби, одним із пріоритетних напрямків діяльності психологічної служби стала профілактика дезадаптаціїї учасників навчально-виховного процесу на різних вікових етапах та супровід впровадження концепції нової Української школи (НУШ). Основним завданням психологічної служби на етапі впровадження НУШ було визначено розкриття освітнього потенціалу усіх учасників освітнього процесу та створення умов для успішної соціалізації учнів.

Процес протікання адаптації є головним чинником, який впливає на навчальну успішність та вміння будувати гармонійні соціальні стосунки учнів протягом усього навчання у школі. Тому на початку навчального року було проведено обстеження учнів 1, 5 класів та виділена група ризику. З дітьми, що були включені до групи ризику, проводились корекційно-відновлювальні заняття. Для покращення психо-емоційного стану та розвитку пізнавальних процесів учнів 1-х класів впроваджувалась тренінгова програма «Успішним бути легко!». Учні 5-х класів приймали участь у тренінговій програмі «Перший раз в п’ятий клас». Проведена робота з учнями перших, п’ятих класів сприяла зниженню рівня тривожності, страхів, покращенню стосунків між дітьми та зміненню соціального статусу.

Значна увага приділялась тренінговим заняттям з учнями 4-х класів, що мали на меті підготувати школярів до переходу в середню ланку, більш самостійного життя, нового етапу дорослішання, актуалізувати особистісні здібності та сприяти прийняттю унікальності кожної особистості, активізувати навчальну активність.

Порівнюючи результати дослідження адаптації п'ятикласників з минулорічними, можна констатувати більш швидке пристосування учнів до нових умов навчання. Так показники загальної адаптованості п'ятикласників цього року покращилися. Таке поліпшення ситуації не випадкове, цьому сприяла взаємодія і наступність початкової і середньої школи, підтримка та підвищена увага до учнів, систематичне висвітлення даної проблеми на педнарадах, психологічних семінарах практикумах для вчителів, які викладають у 5-х класах.

В 9-х та 11-х класах впроваджувались профорієнтаційні заходи, які включали в себе діагностику та просвіту, що дали можливість підліткам вивчити свої нахили та здібності, побудувати перспективний план свого розвитку з визначенням конкретних кроків для реалізації поставлених цілей.

Протягом року найбільш ефективна діяльність ПС школи відзначалася в наказах, протоколах нарад при директорові та засіданнях Ради школи. Найефективнішою виявилася консультаційна та просвітницька робота.

Багато уваги приділено роботі з педколективом та батьками:

1. Виступи на нарадах за темами: «Адаптація учнів 1-х та 5-х класів до навчання та переходу до наступної ланки», «Професійне здоров'я педагога, як ресурс професійно-особистісного розвитку»; практичне заняття з профілактики професійного вигорання «Дерево життя»;

2. Виступи на батьківських зборах за темами: ««Адаптація першокласників у школі. Проблеми та шляхи вирішення», «Світ очима підлітка», «Покарання та Заохочення. Маніпуляція чи виховання», «Допомога п’ятикласникам в період адаптації», «Стилі сімейного виховання. Як виховати успішну особистість?» і т.п. Протягом року було проведено 14 батьківських зборів, які відвідало 375 особи.

В цьому навчальному році на перший план вийшла проблема булінга та насилля, тому нами протягом року проводились профілактичні заняття з використанням інтерактивних методів, арт-терапії, барабанного кола. Заняття «Насилля що робить душу черствою», «Я вмію слухати інших», «Я вмію бути доброзичливим», «Я вмію приймати думку інших», «Розв’язуємо конфлікти» і т.п., сприяли усвідомленню учнями необхідності створювати дружнє середовище через рефлексію власних емоцій та вчинків.

Аналізуючи проблеми звернень учасників навчально-виховного процесу, можна побачити, що найбільша актуальними стали проблеми пов’язані з емоційними станами та порушеннями міжособистісних стосунків. Тому наступного навчального року значна увага буде приділятись саме висвітленню цієї теми на виховних годинах, батьківських зборах та розробці рекомендацій для вчителів. Також буде продовжена робота з формування позитивної «Я-концепції», профілактики конфліктів та жорстокого поводження. Протягом року в 9-х класах впроваджувалась програма з сексуальної просвіти для учнів, яка сприяла позитивному сприйняттю образу свого тіла, формуванню здорових особистісних меж та стосунків з оточуючими людьми, профілактиці насилля та гендерних стереотипів.

Були проведені виховні години за темами: «Повага – запорука гармонійних стосунків», «Від мрії до мети. Як досягти бажаних результатів»,  «Спілкування, що дарує радість», «Я тебе розумію. Секрети виходу з конфліктної ситуації», «Готуємось до ЗНО».

Аналізуючи розподіл робочого часу за проблемами звернень, можна побачити, що більш ефективним та пріоритетним напрямком діяльності була просвітницька та консультаційна робота.

 

 

Робота бібліотеки     

 

        Виконуючи триєдину функцію: інформативну, просвітницьку і духовну, — бібліотека школи проводила певну роботу.

Згідно з навчальними програмами вчителі одержали комп­лекти підручників.

Крім підручників бібліотека забезпечує учнів програмною літературою для позакласного читання, а також літературою для тематичних переглядів, рефератів, доповідей.

У бібліотеці оформлені постійно діючі тематичні художньо-ілюстративні виставки: «Живи, Україно!», «Хай буде вільна Україна на всі віки на всі часи», «Славетне Дніпро», «Твої герої, Україно!» «І твоя Кобзарю слава не вмре не поляже.»  та інші. Традиційно бібліотека проводить бібліотечні уроки для учнів початкової школи. Систематично бібліотека бере участь у проведенні тематичних тижнів (пошук матеріалів, допомога учням в оформленні тематичних сторінок, доповідей, рефератів).

У читальному залі постійно проводяться бесіди: «Про бібліотечні правила», «Як книжка прийшла до нас», «Моя країна - Україна», «Твої герої, Україна», «Твій шкільний підручник», «Здоров'я — найцінніший скарб», «Звичаї нашого народу», «Голодомор – лихоліття українського народу» та інші.  У проведенні акції «Збережемо планету чисту» (конкурс малюнків за темами: «Любіть і бережіть при­роду», «Нашій планеті бути чистою») бібліотека надавала допо­могу класним керівникам та учням.

До тижня бойової слави на честь Дня Перемоги в читальному залі була розгорнута виставка «Україна у Другій Світовій війні», «Дитинство опалене війною», «Історія рідного краю»; Бібліотечний вісник до Дня рідної мови; бесіди біля книжкової виставки «Чарівна мова рідної землі» та «Як виникла писемність».

Бібліотека брала участь у традиційних шкільних святах. Організовані книжкові виставки «Україна – єдина», «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже», «17 листопада – День не куріння» та інші.

До Всеукраїнського місячника шкільної бібліотеки під гаслом «Бібліотека  Нової української школи – простір для освітніх можливостей кожного учня» проведені заходи:

 • благодійна акція «Книжка в подарунок бібліотеці»;
 • бесіди на теми: «Діти, книга, бібліотека»; «Казковий світ бібліотеки»;
 • книжкові виставки;
 • бібліотечні уроки на тему «Країна казкова – країна книжкова».

Бібліотека систематично веде роботу щодо оформлення картотек, тематичних папок, документації, пов'язаної з інвентаризацією, списанням застарілої літератури, оформленням періодичних видань, одержанням підручників, видачею та збиранням їх у кінці навчального року.

У бібліотеці працює читальний зал,  є відкритий доступ до художньої, науково-популярної літератури, газет, журналів, поновлюється постійна інформація про нові надходження підручників та методичної літератури для вчителів.

 Основний бібліотечний фонд на традиційних і нетрадиційних носіях:

 • художники література -13 669 прим.;
 • документи на електронних носіях – 20
 • періодичні видання – 5 («Позиція», «Безпека Придніпров’я», «Рятувальник», «Колосочок», «Колосок»)
 • фонд підручників – 15 526 прим.

 

Видано підручників та посібників для учнів:

 • 1-4 класів -                  4 867 прим.;  забезпечення 96%
 • 5-9 класів -                  8 976 прим.;  забезпечення 98%
 • 10-11 класів -              1 683 прим.;   забезпечення 100%
 • разом підручників - 15 526 прим.;  забезпечення 96%

 

Книжковий фонд: 29 195 примірників

 • художньої літератури -  13 669 примірників
 • галузевої літератури -     15 669 примірників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

                                                  

З В І Т   керівника

про роботу  школи за 2020 – 2021 навчальний рік

 

 

_______    У 2020-2021 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Школа здійснювала свою діяльність відповідно до Статуту.

Педагогічний колектив  працює над обласним науково-педагогічним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Завдання роботи проекту виконуються.

Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

 

Стан і розвиток шкільної мережі

 

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2020 -2021 навчального року в закладі було відкрито 36 класів, із них 1-4-х -16 класів, 5-9-х - 17 класів,                     10-11-х - 4 класи.

1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 10-А класи працювали за Всеукраїнським науково-педагогічним  проектом «Інтелект України».

Мова навчання — українська. Станом на 05.09.2020 кількість учнів становила 1066 учнів. Середня наповнюваність учнів у класах складала 29 учнів.

Протягом року із закладу освіти вибуло 16 учнів:

у межах району – 2 учні,

у межах міста – 7 учнів,

область – 3 учні,

Україна – 2 учні,

за кордон – 2 учня.

За цей же період прибуло 12 учнів.

 

Шкільна мережа

 

2018-2019

 

2019-2020

2020-2021

Кількість класів на початок року

34

36

37

Кількість учнів на початок року

986

1044

1066

Середня наповнюваність

29

29

29

Охоплено

профільним

навчанням

10-А-українська  філологія

10-Б- математичний

11-економічний

10-А-математичний

10-Б- української      філології

11-А-української філології

11-Б - математичний

10-А-Інтелект України

10-Б- історичний

11-А – математичний

11-Б-української філології

 

Організація  індивідуального навчання

 (інклюзивного) навчання

2-Г (Кірєєв Єгор)

6-В (Марченко Гр)

 4-В (Світанко Марг)

7-Б (Марченко Гр)

 

 

 

 

 

Організація   д о п р о ф і л ь н о г о   навчання

 

 

 

Навчальний рік

Допрофільні

класи

 

% охоплення

 

 

 

 

класів

учнів

2018-2019

6

184

100

2019-2020

6

183

100

2020-2021

6

170

100

 

 

Організація профільного навчання

 

 

Навчальний рік

 

Загальна кількість 10-11 класів

Профільні класи

 

% охоплення

 

 

 

класів

учнів

класів

учнів

 

 

2018-2019

3

83

3

83

100

2019-2020

4

101

4

101

100

2020-2021

4

101

4

101

100

 

 

Школа бере участь у Всеукраїнському науково-педагогічному проекті «Інтелект України» протягом десяти років.

 

Виконання Конституції України,

Закону України «Про освіту»,

Закону України «Про загальну середню освіту»

 

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усього таких дітей  - 138. Навчаються в школі – 1062 учня, з них: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням) у сім’ях громадян – 11; діти з малозабезпечених сімей – 1; діти з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах – 7; багатодітні сім’ї – 64; діти чорнобильців – 8; діти АТО – 17; діти-інваліди –7; діти, які потребують особливої педагогічної уваги – 11; діти з особливими потребами – 7; діти, які стоять на внутрішньошкільному обліку – 4.

 

 

 

Виконання ст. 10 Конституції України,

Закону України «Про мови»

 

         Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства. Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою.

На виконання Закону України «Про державну мову України», маючи на меті подальший розвиток, поглиблення знань, інтересу, пошани до української мови, історії та культури в школі протягом навчального року проводилися заходи, що формують у учнів відчуття краси рідної мови, доносять до учнів її багатство, розвивають мовленнєві здібності та збагачують словниковий запас, виховують любов до рідної мови та розуміння її необхідності для життя.

У кожному кабінеті оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою. Учні закладу беруть  участь у конкурсах ораторського мистецтва, імені Петра Яцика, конкурси поетичного слова, олімпіадах з української мови та літератури. У березні проведений тиждень української мови та літератури, де проводились заходи присвячені Т.Г. Шевченку. Вчителі української мови та літератури   працюють з дітьми, досліджуючи мовні явища, літературні процеси.

Кадрове забезпечення

        У 2020-2021 навчальному році в школі працювало 63 учителя, у тому числі директор, 2 заступника директора з НВР, заступник директора з ВР, 3 вихователя ГПД, педагог-організатор, практичний психолог, 1 бібліотекар, 5 асистентів учителя.

    Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами. У закладі працювало:

 • учителів — 63   
 • обслуговуючий персонал — 20

Педагогічні працівники мають:

а)    кваліфікаційні категорії:

 • «спеціаліст вищої категорії» — 27
 • «спеціаліст І категорії» — 11
 • «спеціаліст II категорії» — 9
 • «спеціаліст» — 13

б)    педагогічні звання:

 • «вчитель-методист» —13
 • «старший учитель» — 7

 

Реалізація навчально-виховних завдань

 

   З метою реалізації Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, створення організаційних і методичних умов, що забезпечують інтенсифікацію виховної діяльності, оновленню виховних технологій на основі вітчизняних традицій та сучасного світового досвіду, забезпеченню цілісності та різноманітності виховного процесу, плану роботи навчального закладу на 2020-2021 навчальний рік, з метою проведення корекційно-розвивальної роботи з дітьми, залучення кожного учня  до участі в різних сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей, організації змістовного позаурочного дозвілля в навчальному закладі протягом 2020-2021 навчального року виховна робота була спрямована на:

 • формування національно-патріотичних якостей;
 • духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, етики, культури, прав і обов’язків громадянина України, утвердження почуттів причетності до кращих надбань світової цивілізації;
 • розвиток дитячо-юнацького туризму і краєзнавства;
 • ознайомлення та вивчення звичаїв, обрядів, традицій українського народу;
 • формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки;
 • підвищення рівня інформованості учнів з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/ СНІДу;
 • подолання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.

          Відповідно до завдань розроблені річний план роботи школи, плани класних керівників, педагога-організатора, гурткової роботи, учнівського самоврядування, батьківської ради, МО класних керівників.

         Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність в наступних напрямках: громадянське виховання, національно-патріотичне виховання, розвиток творчої особистості, соціальний захист дітей, формування навичок здорового способу життя, робота з батьками, робота з дітьми девіантної поведінки, робота з профілактики дитячого травматизму, робота з попередження правопорушень.

         Аналіз стану виховної роботи за 2020-2021 н.р. показав, що всі класні керівники планують виховну роботу з класом: обраний напрям та виховна проблема, над якою працюють протягом року; складені психолого-педагогічні характеристики класів; визначені завдання. В основу планування виховної роботи як класними керівниками, так і адміністрацією школи покладено духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками громадянина України.

       Проводячи загальношкільні і класні заходи, учнів постійно заохочують до участі в організації і проведенні масових і групових форм роботи: бесід, уроків Пам’яті, уроків історії рідного краю, ігор-мандрівок, вікторин, конкурсів, свят, екскурсій, прогулянок, широко використовується зібраний краєзнавчий матеріал.

        Учні школи брали участь у різноманітних районних, міських та обласних конкурсах, а саме:

1. Сюрприз до Дня вчителя, конкурс відеопривітань.  Брали участь 150 учнів

2. Участь у Всеукраїнській акції «Шануймо Україну» Брали участь 120 учнів

3. Фотовернісаж «Мій улюбленець» Брали участь 36 учнів з них 18 у районному конкурсі (І м. – 14 учнів, ІІ м. – 4 учня)

4. Виставка арт-інсталяцій, орігамі «Голуб миру». Проведення тематичних класних годин.

5. Виставка малюнків та плакатів «Тільки повертайтесь живими». Брали участь 140 учнів

6. Взяли участь у районних конкурсах «Інтелектуальний експромт» «Півгодинки на цікавинки» 3-А клас

7. Всеукраїнська ініціатива «Найбільший урок у світі» 3-А, 5-А, 6-А, 6-Б

8. “Козацькими шляхами” (7 кл) спортивні змагання 28 учнів

9. Конкурс «Формула успіху» (9-11 класи) 39 учнів, збірна 10-А, 11-А II місце місто

10. Диктант Єдності. 375 учнів

11. Районний захід «Україна – це територія Гідності та свободи»

12. Відкритий шкільний захід до Дня Гідності та Свободи. 5-Б, 6-Б класи

13. Літературно-музична композиція присвячена Дню пам´яті жертв голодомору  (переглянуло 480)

14. Конкурс презентаций «Мої права та обов’язки» (7-11) Брали участь 18 учнів

15. Виставка робіт «Мої права у кольорах веселки». Брали участь 120 учнів

16. Конкурс «Це моя Україна» (5-7кл.) Брали участь 54 учня

17. Міський конкурс «Казкова зима у моєму місті»

18. Конкурс стіннівок - «Абетка здоров’я, або життя без наркотиків» - КВЕСТ «СНІД! Бережи себе, людино!» 28 учнів

19. Обласний конкурс «Вчимося заповідувати» 28 учнів ( ІІ м. область), «Добро в твоєму серці» «Зелені долоньки». Допомога притулкам тварин

20. Свято Миколая. Традиційне привітання учнів початкової школи. Новорічний квест, вернісаж 5-11

21. Районний конкурс «Собори наших душ» (поезія) Брали участь учнів 4 ( І м. район, 2 місце міського конкурсу)

22. Міська екологічна виставка – конкурс «Замість ялинки –зимовий букет»

23. Захід до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав «Афганістан – мій вічний біль»

24. Дебатні турніри

25. Літературно-музична композиція до Дня Революції Гідності 8-А

26. Районний захід «Серце пам'ять береже» 10 учнів

27. Конкурс відео віршів до Дня народження Лесі Українки та Тараса Шевченка

28. Святковий брейн-ринг «Мова мого народу» до Дня рідної мови 10 клас

29. Міський конкурс «У юннатів кордонів немає» 8 учнів ( Ім.)

30. Міський конкурс «Енергозбереження» 2 учня

31. Міський конкурс «Різдвяні дзвіночки» 20 учнів

32. Обласна акція «Мій рідний край- моя земля» 20 учнів

33. Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Права людини і сучасні виклики України»        2 учня

34. Флеш-моб «Сторінками Кобзаря»

35. Конкурс читців «Вінок Шевченкові сплітаємо з віршів» 1-11

36. Святкові відеопривітання «З весною у серці» 4-11

37. Конкурс соціальної реклами 7-8 кл.

38. Конкурс «Відкрий для себе Україну» 10 учнів 5-А клас (ІI м.- місто)

39. Конкурс читців « І твоя, Кобзарю, слава..» Хомутовський Владислав лауреат місто

40. Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку на протипожежну та техногенну тематику. Взяли участь 15 учнів

41. Літературно-музична композиція «Україна соборна» Взяли участь 42 учня

42. Виставка малюнків «Космічні фантазії» 3-9 кл (онлайн)

43. Виставка малюнків та плакатів «Пам'ять героям! Ми низько вклоняємось їм». (онлайн)

44. Виставка плакатів присвячений “Дню Землі” (5-11 класи) 45 учнів (онлайн)

45. Військово-патріотична гра «Прорив», «Військова звитяга на Покрову»

46. Профорієнтаційні заходи та екскурсії (8-11 кл) (онлайн)

47. Конкурс презентацій «Голодомор 32-33» 34 учня

48. Дефіле вишиванок 1-11 кл (онлайн)

 

            З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, виконання плану роботи школи,  проведення корекційно-розвивальної роботи з дітьми, залучення кожного учня  до участі в різних сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей, організації змістовного позаурочного дозвілля в навчальному закладі. Робота школи була спрямована на формування у учнів національно-патріотичних якостей, екологічної свідомості.

            Згідно плану роботи учні  школи та педагогічний колектив брали участь у запланованих  заходах:

 • підготовка учнів для участі в олімпіадах
 • проведено “Тиждень науки” (шкільні олімпіади з базових предметів)
 • проведено шкільний етап конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика
 • брали участь у районному і міському етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика

 Результати:  Районний тур  - участь - 9 учнів, переможців – 1

                                        І місце – 4-А клас, Бєлова Анна (вчитель Канатенко Т.В.)                              

 • брали участь у інтерактивних конкурсах різних рівні

             «Патріот»                     - 37 учнів

             « Колосок - осінній»   - 115 учнів,  79 призерів

             «Колосок - весняний» - 102 учня

             «Кенгуру 1 тур»           - 79 учнів, 18 призерів

             «Геліантус»                   - 75 учнів, 26 призерів

             «Бобер» -                       - 21 учень, 6 призерів

             «Sounflower»                 - 50 учнів, 4 призера

 

 • Участь у олімпіадах різних рівнів:

 Результати: ІІ відбірковий тур (районний):

 • участь –78 учнів, 
 • переможці та призери – 51 учень:  І місце – 17 учнів

                                                          ІІ місце – 11 учнів

                                                         ІІІ місце – 23 учня

           ІІІ відбірковий тур (міський):

 •  Біологія – ІІІ місце – 1, Бойко Б. 9-Б клас (вчитель Крамар О.І.)
 •  Математика – ІІІ місце -1, Максимов Н. 6-Аклас, (вчитель Колесникова І.О.)
 •  ОТМ (вчитель Молчанова Н.М.) – ІІ місце – 1, Чванько К. 7-В клас

                                                                       ІІІ місце – 3; Варивод Н. 5-В,

                                                                                             Конаневич А. 9-В,

                                                                                             Єременко К. 11-Б

 •   Трудове навчання  (вчитель Молчанов О.О.)– ІІІ місце - 2, Коваленко В. 10-А,

                                                                                                                 Кошелєв М. 8-Б

                       ІУ тур (обласний):

 •    інформатика – 1, Малихін О. 9-А клас (вчитель Молчанов О.О.)  

                 

     Підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками

 

Методична робота школи організована за напрямками:

 • педагогічні ради;
 • методична рада;
 • інструктивно-методичні наради ;
 • педагогічний консиліум;
 • індивідуальні форми роботи.

Шкільні методичні об’єднання учителів працюють за темами:

 • початкової школи «Креативність педагогів і учнів в процесі  соціокультурного     розвитку дитини як активного громадянина» (керівник Панченко В.В.);
 • суспільно-гуманітарних дисциплін «Цілеспрямоване виховання креативної соціально адаптованої особистості учня через системний підхід до навчально-виховного процесу й структури особистості» (керівник Надіон Н.О.);
 • іноземної мови  «Формування екологічної культури школярів на уроках англійської мови  та досвіду англомовних країн» (керівник Платонова В.А.);
 • природничо-математичних дисциплін «Впровадження методів навчання орієнтованих на розвиток пізнавальної і творчої  діяльності учнів в умовах комп’ютерної  підтримки» (керівник Шадько Л.В.);
 • художньо-естетичних дисциплін «Формування духовно багатої, зорієнтованої на творчу діяльність особистості громадянського суспільства» (керівник Клименко О.Д.);

            Робота методичних формувань організована з метою реалізації науково-методичної теми школи.

            Протягом  навчального року проводились методичних формувань, на яких розглядались різні питання :

 • Методична рада
 • Про організацію роботи на єдиною методичною проблемою «Освітні стратегії  соціалізації особистості громадянського суспільства»
 • Підвищення професійної майстерності вчителів через розвиток у них творчого потенціалу, формування в них навичок науково-дослідної С, зацікавленості педагогічними технологіями;
 • Створенні умов для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції;
 • Вивченні та популяризації досвіду творчих педагогів закладу, району області, України.
 • Творча група «Інтелект України»
 • Задачі,  які стоять перед творчою групою вчителів, що працюють в проєктних класах;
 • Особливості організації освітнього процесу в проєктних класах;
 • Структура та особливості проведення проєктних уроків

 

 • Педагогічна рада

 

 • Пріоритетні напрями розвитку школи на сучасному етапі.
 • Моделювання та створення освітнього середовища, що сприяє соціалізації та формуванню громадянської активності учнів.
 • Забезпечення наступності в початковій і середній загальній освіті.
 • Пріоритетні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу з природничо-математичних дисциплін.
 • Формування екологічної культури та свідомості учнів на уроках і в позаурочний час.

 

 • Шкільних методичних об’єднань:

 

Учителів  суспільно-гуманітарних дисциплі

 • Особливості вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу у 2019-2020 навчальному році
 • Робота над підвищенням педагогічної майстерності шляхом посилення самоосвіти
 • Проведення роботи з відзначення ювілейних та пам’ятних дат.
 • Взаємовідвідування уроків з подальшим обговоренням
 • Поповнення кабінетів дидактичними матеріалами, комп’ютерними програмами, розширення фоно- та відеотеки
 • Підготовка до ЗНО (досвід, рекомендації)

Учителів природничо-математичних дисциплін

 • Накопичення науково-методичних матеріалів про освітні стратегії соціалізації  особистості громадянського суспільства, методичні рекомендації по викладанню предметів природничо-математичного циклу.
 • Підвищення якості природничо-математичної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах.
 • Підготовка учнів до олімпіад, інтерактивних конкурсів «Кенгуру», «Колосок», «Левеня», «Геліантус».

         Учителів англійської мови

 • Нормативна документація для організації роботи вчителів МО.
 • Розвиток навиків 21 століття на уроках англійської мови як основа формування життєвих компетентностей дитини
 • Інноваційні підходи до розвитку читання, письма та критичного мислення в старших класах при формуванні мовних компетентностей учнів
 • Протягом 1 семестру учні школи відвідували українсько-американський центр. Українсько-американський центр регулярно приймав учнів середньої та старшої школи на своїх заходах, де завідуюча центром Усенко С.Ю.  дуже цікаво проводила інтерактивні заняття по вивченню англійської мови та американської культури.

             Учні та вчителі організували цікавий інформдайджест про факти присвячені таким країнам, як Великобританія, Франція та Німеччина. Особливо зацікавленими  залишились діти молодшої школи, які раділи гарним фото та цікавим фактам.

    Учителів художньо-естетичного циклу

 • Ознайомлення з інструктивно-методичними матеріалами, рекомендаціями щодо     викладання трудового навчання, музики, образотворчого мистецтва та художньої культури в 2019-2020 навчального року.
 • Особливості виконання освітніх проектів як засобу розвитку особистості

Учителів початкової школи

 •  Організація ефективного освітнього середовища;
 •  Теоретичні положення соціалізації особистості громадянського суспільства;
 •  Дотримання мовного законодавства у початковій школі;
 •  Єдність навчання та виховання, патріотичне виховання;
 •  Створення умов для позитивної мотивації до навчання;
 •  Впровадження здоров’язбережувальних технологій під час навчально – виховного процесу;
 • Результати державної підсумкової атестації минулого навчального року та система завдань, направлених на  усунення недоліків у знаннях учнів;
 • Наступність між початковою і середньою школою;
 • Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в контексті реалізації національної стратегії;
 • Впровадження інноваційних технологій на уроках в початковій школі.

 

             Належна робота здійснюється в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової підготовки, план курсової підготовки вчителів виконується.

              Результати атестації показали, що методична робота в школі стимулювала окремих педагогічних працівників. Всі вчителі підтвердили кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Вчителю української мови Надіон Н.О. присвоєно звання «старший учитель», вчителям української мови Мовчанюк Н.М. та початкової школи Портей Н.А. встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»; вчителю початкової школи Саломатовій Н.А. та педагогу-організатору Панченко М.І. встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої  категорії» Успішно відбулися творчі звіти вчителів, що атестуються на засіданнях педагогічної ради та відкритих засіданнях шкільних методичних об’єднаннях.

                 

Результати успішності учнів

 

За підсумками 2020-2021 навчального року  із 1062  учнів 1-11 класів:

 

 • 353 учень 1-3 - х класів вербально оцінені;
 • 709 учнів 4-11 класів атестовані;
 • всі учні переведені до наступного класу;

•      131 учень випущено з 9, 11 класів;

•      закінчили навчальний рік на високому і достатньому рівнях –255 учнів, 40 %  від  загальної кількості - 711; з них  22 - на високому рівні.

 

 

Всього

ПР

СР

ДР

ВР

Успішність

Якість

 4  класи

123

0

47

69

7

100%

61,8%

 5-8  класи

400

70

203

115

12

82,5%

31,8%

9-11 класи

188

47

89

49

3

75%

26%

4-11 класи

711

115

339

233

22

85,8%

40%

 

       Державна підсумкова атестація в 4 і 9 класах скасована.

       Всі здобувачі освіти 11 класів звільняються від ДПА за бажанням і не звільняються від ЗНО, якщо вступають до вищих навчальних закладів.

 

Контрольно-аналітична діяльність

 

             У 2020-2021 н. р. адміністрацією школи проведено:

 •   перевірки ведення ділової документації в школі та виконання навчальних програм;
 •   перевірка наступності у навчанні учнів 5-х класів, адаптація 6-річних дітей до навчання в школі;
 •   здійснено персональний контроль за вчителями, які атестувалися;
 •   здійснено вивчення виконання: 
 • Закону України «Про охорону дитинства»;
 • ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови», ст. 35 Закону України «Про освіту»;
 • Положення про організацію роботи з охорони праці учас­ників навчально-виховного процесу;
 • Закону України «Про звернення громадян».

           Щомісяця контролювалося ведення класних журналів та журналів спецкурсів, факультативів, гуртків, відвідування школи учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ.

        За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, засіданнях методичних об'єднань вчителів-предметників, на нарадах при директору.

         З 11.01.2021 у зв’язку з призупиненням освітнього процесу в закладах освіти м. Дніпра адміністрація школи організувала освітній процес 5-11 класів з використанням технологій дистанційного навчання.

         Під час карантину були організовані такі режими навчання:

 • Живе онлайн-спілкування, коли в призначений час вчитель організовував відеоконференцію, спілкування в чаті з учнями.
 • Віддалене навчання, розтягнуте у часі, коли використовуючи певні цифрові інструменти, вчитель створює платформу для самостійного навчання учнів.
 • Проведення онлайн-уроків, групової роботи над проєктами, над спільним вирішенням освітніх завдань.

  Вчителі школи успішно використовували елементи дистанційного навчання через онлайн-платформи, методики перевернутого класу, змішаного навчання, створення Вайбер/Телеграм/Фейсбук груп.

Класні керівники створили свій «Клас» на безкоштовному сервсі Google Classroom, приєднали учнів, батьків, вчителів, адміністрацію. Кожен учитель-предметник  публікував навчальні матеріали, давав завдання учням та спілкувався з ними. Вчитель розташовував уроки в «Класі» у чіткій послідовності, а учні коментували ці уроки, і бачили всі потрібні посилання та свої оцінки.

Вчителі школи застосовували Zoom-конференції для проведення уроків, класних годин, батьківських зборів.

Звіти про дистанційну роботу вчителі надали для кожного класу, в якому викладали.

 

Діяльність психологічної служби  

 

У 2020-2021 н. р. психологічна служба (ПС) школи виконала план роботи в повному обсязі та досягла задач, що були поставлені на початку навчального року.

Метою служби стало сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я і надання психологічної допомоги (психологічної підтримки) всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Виходячи із мети служби, одним із пріоритетних напрямків діяльності психологічної служби стала профілактика дезадаптаціїї учасників навчально-виховного процесу на різних вікових етапах та супровід впровадження концепції нової Української школи (НУШ). Основним завданням психологічної служби на етапі впровадження НУШ було визначено розкриття освітнього потенціалу усіх учасників освітнього процесу та створення умов для успішної соціалізації учнів.

Процес протікання адаптації є головним чинником, який впливає на навчальну успішність та вміння будувати гармонійні соціальні стосунки учнів протягом усього навчання у школі. Тому на початку навчального року було проведено обстеження учнів 1, 5 класів та виділена група ризику. З дітьми, що були включені до групи ризику, проводились корекційно-відновлювальні заняття. Для покращення психо-емоційного стану та розвитку пізнавальних процесів учнів 1-х класів впроваджувалась тренінгова програма «Успішним бути легко!». Учні 5-х класів приймали участь у тренінговій програмі «Перший раз в п’ятий клас». Проведена робота з учнями перших, п’ятих класів сприяла зниженню рівня тривожності, страхів, покращенню стосунків між дітьми та зміненню соціального статусу.

Значна увага приділялась тренінговим заняттям з учнями 4-х класів, що мали на меті підготувати школярів до переходу в середню ланку, більш самостійного життя, нового етапу дорослішання, актуалізувати особистісні здібності та сприяти прийняттю унікальності кожної особистості, активізувати навчальну активність.

Порівнюючи результати дослідження адаптації п'ятикласників з минулорічними, можна констатувати більш швидке пристосування учнів до нових умов навчання. Так показники загальної адаптованості п'ятикласників цього року покращилися. Таке поліпшення ситуації не випадкове, цьому сприяла взаємодія і наступність початкової і середньої школи, підтримка та підвищена увага до учнів, систематичне висвітлення даної проблеми на педнарадах, психологічних семінарах практикумах для вчителів, які викладають у 5-х класах.

В 9-х та 11-х класах впроваджувались профорієнтаційні заходи, які включали в себе діагностику та просвіту, що дали можливість підліткам вивчити свої нахили та здібності, побудувати перспективний план свого розвитку з визначенням конкретних кроків для реалізації поставлених цілей.

Протягом року найбільш ефективна діяльність ПС школи відзначалася в наказах, протоколах нарад при директорові та засіданнях Ради школи. Найефективнішою виявилася консультаційна та просвітницька робота.

Багато уваги приділено роботі з педколективом та батьками:

1. Виступи на нарадах за темами: «Адаптація учнів 1-х та 5-х класів до навчання та переходу до наступної ланки», «Професійне здоров'я педагога, як ресурс професійно-особистісного розвитку»; практичне заняття з профілактики професійного вигорання «Дерево життя»,  «Гіперактивність молодших школярів». «Знущання та агресивність серед учнів»;

2. Виступи на батьківських зборах за темами: ««Адаптація дітей 6-річного віку до школи . Проблеми та шляхи вирішення», «Як порозумітися з батьками», «Покарання та Заохочення. Маніпуляція чи виховання», «Допомога п’ятикласникам в період адаптації», «Як реагувати на критику?» і т.п. Протягом року було проведено 14 батьківських зборів, які відвідало 375 особи.

В цьому навчальному році на перший план вийшла проблема булінга та насилля, тому нами протягом року проводились профілактичні заняття з використанням інтерактивних методів, арт-терапії. Заняття «Насилля що робить душу черствою», «Я вмію слухати інших», «Я вмію бути доброзичливим», «Я вмію приймати думку інших», «Розв’язуємо конфлікти» і т.п., сприяли усвідомленню учнями необхідності створювати дружнє середовище через рефлексію власних емоцій та вчинків.

Аналізуючи проблеми звернень учасників навчально-виховного процесу, можна побачити, що найбільша актуальними стали проблеми пов’язані з емоційними станами та порушеннями міжособистісних стосунків. Тому наступного навчального року значна увага буде приділятись саме висвітленню цієї теми на виховних годинах, батьківських зборах та розробці рекомендацій для вчителів. Також буде продовжена робота з формування позитивної «Я-концепції», профілактики конфліктів та жорстокого поводження. Протягом року в 9-х класах впроваджувалась програма з сексуальної просвіти для учнів, яка сприяла позитивному сприйняттю образу свого тіла, формуванню здорових особистісних меж та стосунків з оточуючими людьми, профілактиці насилля та гендерних стереотипів.

Були проведені виховні години за темами: «Мій клас. Від мрії до мети. Як досягти бажаних результатів»,  «Людина починається з добра», «Я тебе розумію. Секрети виходу з конфліктної ситуації», «Готуємось до ЗНО.», «Невпевненість у собі. Самооцінка», «Станція призначення Життя», «Підлітки мають знати свої права та обов’язки.», «Коло проблем, або коли ми ризикуємо», «Виховання культури почуттів»

Аналізуючи розподіл робочого часу за проблемами звернень, можна побачити, що більш ефективним та пріоритетним напрямком діяльності була просвітницька та консультаційна робота.

 

 

Робота бібліотеки     

 

           Виконуючи триєдину функцію: інформативну, просвітницьку і духовну, — бібліотека школи проводила певну роботу.

Згідно з навчальними програмами вчителі одержали комп­лекти підручників.

Крім підручників бібліотека забезпечує учнів програмною літературою для позакласного читання, а також літературою для тематичних переглядів, рефератів, доповідей.

У бібліотеці оформлені постійно діючі тематичні художньо-ілюстративні виставки: «Живи, Україно!», «Хай буде вільна Україна на всі віки на всі часи», «Славетне Дніпро», «Твої герої, Україно!» «І твоя Кобзарю слава не вмре не поляже.»  та інші. Традиційно бібліотека проводить бібліотечні уроки для учнів початкової школи. Систематично бібліотека бере участь у проведенні тематичних тижнів (пошук матеріалів, допомога учням в оформленні тематичних сторінок, доповідей, рефератів).

У читальному залі постійно проводяться бесіди: «Про бібліотечні правила», «Як книжка прийшла до нас», «Моя країна - Україна», «Твої герої, Україна», «Твій шкільний підручник», «Здоров'я — найцінніший скарб», «Звичаї нашого народу», «Голодомор – лихоліття українського народу» та інші.  У проведенні акції «Збережемо планету чисту» (конкурс малюнків за темами: «Любіть і бережіть при­роду», «Нашій планеті бути чистою») бібліотека надавала допо­могу класним керівникам та учням.

До тижня бойової слави на честь Дня Перемоги в читальному залі була розгорнута виставка «Україна у Другій Світовій війні», «Дитинство опалене війною», «Історія рідного краю»; Бібліотечний вісник до Дня рідної мови; бесіди біля книжкової виставки «Чарівна мова рідної землі» та «Як виникла писемність».

Бібліотека брала участь у традиційних шкільних святах. Організовані книжкові виставки «Україна – єдина», «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже», «17 листопада – День не куріння» та інші.

До Всеукраїнського місячника шкільної бібліотеки під гаслом «Бібліотека  Нової української школи – простір для освітніх можливостей кожного учня» проведені заходи:

 • благодійна акція «Книжка в подарунок бібліотеці»;
 • бесіди на теми: «Діти, книга, бібліотека»; «Казковий світ бібліотеки»;
 • книжкові виставки;
 • бібліотечні уроки на тему «Країна казкова – країна книжкова».

Бібліотека систематично веде роботу щодо оформлення картотек, тематичних папок, документації, пов'язаної з інвентаризацією, списанням застарілої літератури, оформленням періодичних видань, одержанням підручників, видачею та збиранням їх у кінці навчального року.

У бібліотеці працює читальний зал,  є відкритий доступ до художньої, науково-популярної літератури, газет, журналів, поновлюється постійна інформація про нові надходження підручників та методичної літератури для вчителів.

 Основний бібліотечний фонд на традиційних і нетрадиційних носіях:

 • художники література -12 531 прим.;
 • документи на електронних носіях – 20
 • періодичні видання – 5 («Позиція», «Безпека Придніпров’я», «Рятувальник», «Колосочок», «Колосок»)
 • фонд підручників – 13 517 прим.

 

Видано підручників та посібників для учнів:

 • 1-4 класів -                  4 473 прим.;  забезпечення 96%
 • 5-9 класів -                  6 121 прим.;  забезпечення 98%
 • 10-11 класів -              1 426 прим.;   забезпечення 100%
 • разом підручників - 12 020 прим.;  забезпечення 96%

 

Книжковий фонд: 26 048 примірників

 • художньої літератури -  12 573 примірників
 • галузевої літератури -     15 669 примірників