ДНІПРОВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 39 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

План роботи

 Затверджено

                                                                                             на  засіданні

                                                                                              педагогічної  ради

                                                                                                        30 серпня 2022 р.

                                                                                                       протокол №  1

 

                                                                                                                                                                                                                   Голова педради             О.М. Мастіпанова

 

 

 

РІЧНИЙ

ПЛАН  РОБОТИ

Комунального  закладу  освіти

«Середня  загальноосвітня

школа  № 39» 

Дніпровської міської ради

 

 

 

2022 – 2023 навчальний рік


 

Завдання на 2022-2023 навчальний рік

 

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, її інтеграції в Європейський освітній простір, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти,  удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві у галузі освіти визначені такі напрями і завдання діяльності школи в 2022-2023 н. р.:

1.      Забезпечити впровадження  в практику роботи школи технології особистісно орієнтованого навчання.

2.      Працювати над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня.

3.      Упроваджувати інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу.

4.      Продовжити роботу над впровадженням в практику роботи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» та обласного експерименту «Професійна альтернатива».

5.      Формувати національно свідому, соціально активну особистість, пройнятої почуття любові до своєї Батьківщини, готової до розбудови Української держави, виконання конституційних і громадянських обов’язків, наполегливої праці на благо рідного народу, примноження і захисту його здобутків.

6.      Працювати над формуванням  мовленнєвої культури освітнього середовища.

7.      Упроваджувати допрофільну підготовку та профільне навчання в основній та старшій школі, де передбачити психолого- педагогічне діагностування школярів, діагностику  на­вчальних досягнень учнів основної школи.

8.      Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.

9.  Забезпечити якісну підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкових оцінювань випускників школи.

10.   Створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5-х класів.

11. Працювати над формуванням життєвих компетентностей учнів.

12.  Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку грома­дянської активності, організації здорового способу життя.

13. Разом з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх, місцевими радами, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до бро­дяжництва та скоєння злочинів.

14. Здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

15. Продовжити роботу над обласним науково-педагогічним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».