КЗО" Середня загальноосвітня школа №39" ДМР

   

Освітні програми

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Робочого навчального плану

Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 39»

 Дніпровської міської ради

на 2017/2018 навчальний рік

 

1.      Тип навчального закладу

 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеню

   Мова навчання – українська.

 

2.      Структура закладу

 

Освітній рівень

Кількість класів

Орієнтовна

чисельність учнів

І ступень

(1-4 класи)

16

470

ІІ ступень

 (5-9 класи)

15

442

ІІІ ступень

(10-11 класи)

2

59

Усього

33

971

 

3.  Типові навчальні плани, за якими розроблено Робочий навчальний   план закладу

Ø для 1-А, 2-А, 3-А, 4-А  класів  складено за Типовим навчальним планом  для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня з навчанням українською мовою,  які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», затверджений наказом Міністерства освіти і науки України  від  02.11.2016 року № 1319,  додаток 2;

Ø для 1-Б, 1-В, 1-Г, 2-Б, 2-В, 2-Г, 3-Б, 3-В, 3-Г, 4-Б, 4-В, 4-Г  класів складено за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання, затвердженим  наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від  10.06.2011 року № 572 (зі змінами), додаток 1;

Ø для 5-А, 6-А, 7-А  класів  складено за Типовим навчальним планом  для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню,  які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 року № 1319, додаток 3;

Ø для 5-Б, 5-В, 6-Б, 6-В, 7-Б, 7-В класів складено за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 (зі змінами), додаток 1;

Ø для 8-9 класів складено за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і вивченням мови національної меншини, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 (зі змінами),  додаток 12;

Ø для 10-11-х класів  складено  за  Типовим навчальним планом  загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України  від 27.08.2010 року № 834 (зі змінами), 10 клас: додаток  8 – економічний профіль,  11 клас: додаток  2 – універсальний профіль.

 

   4.  Особливості організації навчально-виховного процесу.

       4.1.Структура 2017-2018 навчального року

      Відповідно до ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2017/2018 навчальний рік розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року, а тривалість канікул протягом навчального року не муже бути меншою 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо).

 

День знань – 01.09.2017 р.

Свято Останнього дзвоника  - 25.05.2018 р.

І семестр01.09.2017 р. - 29.12.2017 р.  (80 днів, 16 тижнів)

ІІ семестр: 15.01.2018 р. - 25.05.2018 р.  (85 днів, 17 тижнів)

§ Осінні канікули:     30.10.2017 р. - 05.11.2017 р.

§ Зимові канікули:    30.12.2017 р. - 14.01.2018 р.

§ Весняні канікули:  26.03.2018 р. -  01.04.2018 р.

 

4.2.         Організація навчально-виховного процесу протягом дня  

Розклад дзвінків

 

Уроки

Тривалість уроку

Тривалість перерви, хвилин

1 класи

1 урок

8.00 - 8.35

15

2 урок

8.50 -  9.25

20

3 урок

9.45 - 10.20

20

4 урок

           10.40 - 11.15

15

5 урок

           11.30 - 12.05

 

2-4 класи

1 урок

8.00-8.40

15

2 урок

8.55-9.35

20

3 урок

9.55-10.35

20

4 урок

10.55-11.35

15

5 урок

11.50-12.30

 

5-11 класи

1 урок

            8.00 – 8.45   

10

2 урок

8.55 – 9.40   

15

3 урок

9.55 – 10.40 

20

4 урок

11.00 – 11.45 

15

5 урок

12.00 – 12.45 

15

6 урок

13.00 – 13.45 

10

7 урок

13.55 – 14.40 

 

        

        

         Режим роботи ГПД

Початок роботи      -  12.00

Закінчення роботи  -  18.00

 

 4.3 Навчальна практика та навчальні екскурсії

          Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовується відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки від 06.02.2008 р. № 1/9-61. 

          Навчальні екскурсії для учнів 1-8 класів проводяться протягом навчального року і оцінюються вербально, для учнів 10 класу практикуми з фізики, хімії, біології, інформатики, англійської мови (аудіювання) проводяться з 28.05.2018 р. по 01.06.2018 р. і оцінюються за 12-бальною системою (протокол засідання педагогічної ради від 30.08.2017р. №1)

 

 

 

 Директор КЗО «СЗШ№ 39» ДМР                                                Л.П. Водоп’янова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про методичне забезпечення

варіативної складової Робочого навчального плану

 КЗО «Середня загальноосвітня школа №39» ДМР

                                                                         

п/п

Класи

Чисель-ність учнів

Вид заняття

за робочим навчальним планом

Назва (факультативу, спецкурсу,

курсу за вибором)

Назва програми

Державна, авторська

Ким і коли затверджено, рекомендовано

Кількість годин

за про-грамою

Кількість годин,фактич-но виділених за робочим навчальним планом

1

1-Б

1-В

1-Г

2-Б

2-В

2-Г

3-Б

3-В

3-Г

4-Б

4-В

4-Г

30

30

30

31

32

31

30

32

28

25

29

30

курс за вибором

російська мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (оновлені)

державна

Лист МОН України

 від 06.08.2010 р.         № 1/2-7504

 

Затверджені колегією МОН України 04.08.2016 р.

70

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

4-Б

 4-В

 4-Г

 

25

29

30

курс за вибором

«Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета.»

Програма курсів за вибором «Уроки стійкого розвитку. Моя щаслива планета»,  3-4 кл.                   (авт. О.Пометун )

державна

Лист ІІТЗО

від 08.05.2014 р.

№ 14.1/12-Г-674

35

1

 

3

5-Б

5-В

6-Б

  6-В

36

36

34

32

курс за вибором

«Етика»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

5-6 класи

державна

Лист МОН України

 від 23.12.2004 р.

№ 1/11-6611

Лист МОН України

Від 17.08.2016 р.

№1/9-434

 35

 1

 

4

7-Б

7-В

31

29

курс за вибором

«Уроки для сталого розвитку»

 

 

Програма курсу за вибором «Уроки для сталого розвитку» 7-8 кл. (авт.О.Пометун)

державна

Лист МОН України

 від 02.07.2013 р.         № 14.1/12-Г-250

 17

 

 0,5

 

 

 

5

8-А

8-Б

8-В

9-А

9-Б

9-В

29

27

27

29

25

31

курс за вибором

креслення

 

Програма спецкурсу з креслення для  8-10 кл.

державна

Лист МОН України

 від 19.11.2013 р.         № 1/11-17679

17

 

 

35

0,5

 

 

1

 

6

8-А

8-Б

8-В

29

27

27

курс за вибором

«Школа проти СНІДу»

Програма курсу  «Формування здорового способу життя та профі-лактика ВІЛ/СНІДу»

(авт.Т.Воронцова)

державна

Лист ІІТЗО

від 04.08.2010 р.   №1.4/18-3169

Лист ІІТЗО

від 26.06.2015 р.

№ 14.1/12-Г-741

 17

0,5

7

5-А

5-Б

5-В

6-А

6-Б

6-В

7-А

7-Б

7-В

10

11

23

36

36

26

34

32

28

31

29

30

29

факультатив

 

 

 

 

 

 

російська мова

 

 

 

 

Програма для загально-освітніх навчальних зак-ладів із українською мовою навчання

 

 

державна

Лист МОН України

від 15.07.2013 р.

№1/11-11508

 

 

35

1

8

   9-А

   9-Б

   9-В

   10

11

29

25

31

30

29

 

курс за вибором

 

 

факультатив

 

«Синтаксис складного речення»

 

«Стилістика сучас-ної української мови»

Програми фвкультатив-  них курсів для 9 кл.               (авт.Т Гнаткович)

 

для 10-11 кл. (авт. О.Авраменко)

державна

 

 

 

державна

Лист ІІТЗО

від 06.04.2015 р.

№ 14.1/12-Г-214

 

Лист ІІТЗО

від 02.07.2013 р.         № 14.1/12-Г-260

35

 

  

       35

1

 

 

            1

9

10

11

30

29

курс за вибором

«Становлення української державності»

Програма курсу за вибором   для 10 кл.     (авт. С.М.Луньов)

державна

Лист ІІТЗО

 від 25.03.2014 р.

№ 14.1/12-Г-469

35

17

1

0,5

 

10

10

11

30

29

факультатив

«Запобігання

корупції очима

школярів»

Навчальна програма курсу за вибором учнів «Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції» для учнів                  9-11кл. (авт. Т.О.Ремех)

державна

Лист МОН України

від 12.10.2016 р.  

 № 1/9-545

17

0,5

 

 

 

11

6-Б

6-В

8-А

8-Б

8-В

 

      

      17

18

15

15

18

 

факультатив

 

німецька мова

Програма для загально-освітніх навчальних закладів та спеціалізова-них шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов «Іноземні мови» 5-9 кл.

державна

Наказ МОН України

 від 29.05.2015 р.

№ 585

      35

 

 

 

 

 

 

            1

 

 

 

 

12

11 

29

факультатив

 

«Європейський вибір України»

Програма для загально-освітніх навчальних зак-ладів ДОІППО, 2007 р.

державна

Затверджено на Науково-методичній нараді ДОІППО 2007р.

Рішення НМЦ № 5 (2015р.)

17

0,5

13

11

29

курс за вибором

«Розв’язування алгебраїчних рівнянь та їх систем»

Програма курсів за вибором з математики (авт. Г.В. Апостолова)

державна

Лист ІІТЗО

 від 18.07.2014 р.

№ 14.1/12-Г-908

35

1