ДНІПРОВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 39 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Експериментальна діяльність

                                                                                                            Всеукраїнський науково-педагогічний проєкт

"Інтелект України"

 

         З 2011-2012 навчального року школа приєдналась до Всеукраїнського науково-педагогічного проєкту «Інтелект України».

         В рамках цього проекту працюють 

  • 11-А клас (вчителі: Колесникова І.О., Надіон Н.О., Козлова Л.В., Шадько Л.В., Кравчиненко Л.М., Крамар О.І., Литвиненко Н.А.);
  • 9-А клас (вчителі: Надіон Н.О.,  Колесникова І.О.,  Козлова Л.В., Шадько Л.В., Кравчиненко Л.М., Крамар О.І., Платонова В.А.);
  • 8-А клас (вчителі: Шадько Л.В., Надіон Н.О.,  Колесникова І.О.,  Козлова Л.В., Кравчиненко Л.М.,Крамар О.І., Платонова В.А.);
  • 7-А клас (вчителі: Панченко М.І., Правдива Л.Г., Колесникова І.О., Козлова Л.В., Крамар О.І.);
  • 6-А клас (вчителі: Якубчук Н.П., Бараник І.В., Крамар О.І., Козлова Л.В., Платонова В.А.);
  • 5-А клас (вчитель Стеценко О.Л.);
  • 4-А клас (вчитель Бєлова В.І.);
  • 3-А клас (вчитель Саломатова Н.А.);
  • 2-А клас (Канатенко Т.В.);
  • 1-А клас (Стеценко О.Л..

        

         Навчальні результати учнів проєктних класів вище ніж у учнів контрольних класів.

 

         


 

Створення системи науково-дослідницької діяльності учня та вчителя як шлях до оновлення світогляду учасників освітнього процесу

 

 

Кожна людина по-своєму неповторна.

Вона приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе.

Ставить собі питання: «Хто я? Навіщо прийшов на цю землю?».

Хтось здібний до музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, хтось до математики, до техніки, хтось пише вірші, оповідання, а хтось знайшов себе на педагогічній ниві.

Жага відкриттів, прагнення проникнути в таємниці буття народжується у людини ще на шкільній лаві.

Скільки в школі дітей – стільки і здібностей.

І для вчителя важливо своєчасно помітити таких дітей і надати їм допомогу в розкритті своїх обдарувань.

Тому тема, за якою я доповідаю, має назву «Створення системи науково-дослідницької діяльності учня та вчителя як шлях до оновлення світогляду учасників навчально-виховного процесу».

Наш колектив працює над обласною проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».

Ставимо собі за мету: сприяти професійному зростанню сучасного вчителя та формуванню креативної особистості учня, яка є конкурентоздатною в життєвому просторі, через включення їх у системну науково-дослідницьку діяльність.

Одним із методів, які можуть комплексно реалізувати досягнення цієї мети є організація навчальних досліджень.

Науково-методична рада школи відпрацювала шкільну модель науково-дослідницької діяльності учнів та вчителів.

Процес пізнання починається з перших днів перебування дитини у школі.

Його не можна відкласти чи перенести, тому що зацікавленість, натхнення, подив з часом можуть зникнути.

Процес пізнання – це процес переходу від найпростіших моделей світу до найскладніших.

На початковому рівні уміння юних дослідників розвиваються вже в першому класі.

Вчителі початкової школи ставлять перед собою завдання запалити дитину, а не тільки наповнити її, працюють над впровадженням методик формування навчально-дослідницьких умінь початкового рівня в урочний та позаурочний час. Допомагає готувати дітей до подальших досліджень викладання курсів «Логіка», «Енциклопедична година», «Основи здоров’я», «Корисні звички».

Крім того, в цьому навчальному році школа включилася у Всеукраїнський педагогічний проект «Інтелект України».

Формування пошуково-дослідницьких умінь учнів – процес довготривалий, який залежить від багатьох чинників.

І головним із них, на наш погляд, є вчитель.

І як би його не називали: тьютор чи фасилітатор, він залишається вчителем, головним організатором дослідницької діяльності учня.

За аналізом нашої роботи були визначені проблемні питання щодо організації досліджень. Одне з них: як організувати науково-дослідницьку діяльність учителя, не перевантажуючи його, не викликаючи в нього «синдром професійного вигорання», а змінюючи його світогляд.

Цілком природно, що перед педагогом, який розпочинає дослідницьку діяльність, постає багато запитань:

Що означає бути дослідником? Чи кожен здатний на це?

Які особисті риси повинні бути притаманні досліднику та які знання і уміння потрібні йому?

Для того, щоб знайти відповіді на ці питання, науково-методична рада школи відпрацьовує програму індивідуальної траєкторії розвитку вчительської компетенції, що дає можливість об’єднати зусилля вчителів-методистів, викладачів вищих навчальних закладів та наукових працівників, які співпрацюють зі школою.

Допомагають учителям змінювати свій світогляд, налаштуватися на пошук нового, семінари-практикуми, психологічні тренінги, арт-терапія, що проводять науковці та викладачі кафедри практичної психології Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля – надійні друзі нашої школи.

Подолати труднощі в питаннях методології досліджень, брак спеціальних знань і умінь, притаманних саме дослідницькій роботі, вчителям допомагають теоретичні семінари, круглі столи за участю науковців нашого міста.

Розробляються та відпрацьовуються методики організації та здійснення учнями навчальних досліджень на засадах наступності, науковості, інтегративності, зв’язку навчання з життям, дієвості, навчального співробітництва та компетентнісно орієнтованого навчання. Завдяки роботі, яка проводиться з учителями школи, ми сьогодні можемо говорити про зростання педагогічної компетентності наших колег. Поступово зростає кількість учителів, які захоплюються дослідницькою діяльністю. Об’єднує юних дослідників школи наукове товариство «Еврика», яке складається із кількох секцій: математичної, природничої, суспільно-гуманітарної, технологічної, художньо-естетичної. Першим кроком в шкільній системі науково-дослідницької діяльності є вивчення науково-пізнавальних інтересів учнів.

До цієї роботи залучаються члени творчої групи «Обдарована дитина» та психологічна служба школи.

Пріоритетним, визначальним фактором у виборі теми є стійкий пізнавальний інтерес до неї дослідника та бажання внести щось нове в її розкриття. Наш шкільний досвід показує, наскільки б не була актуальною тема, наскільки б не цікавила вона вчителя, результатів не буде, якщо нею не цікавиться саме наш юний дослідник.

З визначенням теми для дослідження учням допомагають предмети варіативної складової навчального плану, яка спрямована на забезпечення розвитку пізнавальних інтересів школярів, широку диференціацію навчання, роботу зі здібними дітьми. На екрані ви можете бачити спецкурси та курси за вибором, які школа пропонує сьогодні своїм учням. Сприяє формуванню дослідницьких навичок і участь школярів у різних інтерактивних інтелектуальних конкурсах. Кількість учасників та переможців серед учнів школи поступово зростає.

Традиційно захист науково-дослідницьких робіт проходить у рамках Тижня науки.

Кращі роботи рекомендуються для захисту у МАНі, де деякі наші вихованці стають переможцями.

Найефективніша секція в товаристві – природнича.

Вона співпрацює з обласною станцією юних натуралістів, екологічним центром міського палацу молоді, зоологічним музеєм Дніпропетровського національного університету, що стимулює зацікавленість дітей природничими проблемами. Теми наукових робіт учнів часто тісно пов’язані з місцевим матеріалом, проблемами землі, на якій ми живемо.

Найбільше дітей цікавлять питання екології.

Дослідницька робота приводить до конкретних практичних дій по захисту навколишнього середовища.

Так, захист роботи ученицею 11-Б класу Оленюк Діаною «Цікаве дозвілля – чисте довкілля», в якій вона досліджувала хімічний склад повітря біля школи, вивчала лишайники, як індикатори чистого повітря, викликав у учнів бажання поліпшити екологічну ситуацію на масиві.

Сформувалася команда «Екохаус» , до складу якої входять учні 5 – 11 класів і навіть випускники школи. Ця команда без будь-якого примусу з боку дорослих виходить на впорядкування лісової смуги на масиві та проводить агітаційну акцію для дорослих «Не смітіть там, де прибирають ваші діти».

Практичну спрямованість мала і участь наших школярів у національному турі Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія та середовище», серед переможців якого був і учень нашої школи Яланський Денис.

Захист його роботи спонукав парламент школи розробити шкільні заходи по енергозбереженню.

І завдяки фінансовій підтримці керівництва міста та району, депутатів міської та районної ради, піклувальної ради школи ці заходи виконуються.

Цікавлять наших юних дослідників і питання психології.

Вони брали участь у другій Міжнародній конференції «Практична психологія в сучасному вимірі», яку проводив Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. Роботи наших учениць за темами «Особистість у змінених станах свідомості» та «Дитячі страхи» увійшли до збірки статей за підсумками роботи конференції. Для багатьох випускників школа роботи в науковому товаристві стала своєрідною сходинкою для вибору професії.

Так, учні, які працювали в природничій секції, стали студентами хіміко-технологічного, гірничого, агроуніверситетів, біофаку та геофаку Дніпропетровського національного університету.

Випускники, що писали роботи по економіці, філософії та психології, стали студентами Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Дослідницька робота об’єднує дітей та вчителів, збагачує їх, змінює тип їх мислення, яке є підґрунтям для вироблення у людини творчого ставлення до дійсності. А творче ставлення до дійсності сприяє самореалізації наших випускників.