КЗО" Середня загальноосвітня школа №39" ДМР

   

2-3 класиРОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 39»

Дніпровської міської ради на 2020 – 2021 навчальний рік

 І ступінь

 

2-Б, 2-В, 2-Г класи - наказ Міністерства освіти і науки України від  08.10.2019  № 1272 (типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом О.Я. Савченко)

 

Назва освітньої галузі

Кількість годин на рік

2-Б

2-В

2-Г

Разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

10

10

10

      30

Українська мова та література

7

7

7

Іноземна мова

3

3

3

Математична

4

4

4

12

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

3

 

 

3

 

 

3

 

 

     

      9

 

Технологічна

2

2

2

 

6

Інформатична

Мистецька

2

2

2

6

Фізкультурна*

3

3

3

9

Усього

21+3

21+3

21+3

63+9

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

 

3

Курс за вибором

Російська мова

1

1

1

3

Загальнорічна кількість навчальних годин

25

25

25

     75

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження учня

22/770

22/770

22/770

66/2310

 

Директор КЗО «СЗШ № 39» ДМР                                                      О.М. Мастіпанова

 

 

 

 


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 39»
Дніпровської міської ради на 2020 – 2021 навчальний рік
І ступінь

 

3-Б, 3-В, 3-Г класи -  наказ Міністерства освіти і науки України від  08.10.2019 № 1273 (типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом О.Я. Савченко)

 

Назва освітньої галузі

Кількість годин на рік

3-Б

3-В

3-Г

Разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

10

10

10

      30

Українська мова та література

7

7

7

Іноземна мова

3

3

3

Математична

5

5

5

15

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

3

 

 

3

 

 

3

 

 

     

      9

 

Технологічна

1

1

1

 

6

Інформатична

1

1

1

Мистецька

2

2

2

6

Фізкультурна*

3

3

3

9

Усього

22+3

22+3

22+3

66+9

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

 

3

Курс за вибором

Російська мова

1

1

1

3

Загальнорічна кількість навчальних годин

26

26

26

     78

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження учня

23/805

23/805

23/805

69/2415

 

Директор КЗО «СЗШ № 39» ДМР                                                      О.М. Мастіпанова