ДНІПРОВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 39 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1-А, 2-А, 3-А, 4-А класи


 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

Дніпровська гімназія №39 

Дніпровської міської ради на 2023 – 2024 навчальний рік

 І ступінь

1-А, 2-А, 3-А класи (науково-педагогічний проект «Інтелект України») – наказ Міністерства освіти і науки України  № 140 від 03.02.2021 р. додаток 2.

 

Назва освітньої галузі

Назва навчального предмета

Кількість годин на тиждень

1-А

2-А

3-А

Мовно-літературна

Українська мова

6

6

6

Мовно-літературна

Іноземна мова

2+1

3

3

Математична

Математика

3

4

4

Мовно-літературна

 

 

 

 

Я пізнаю світ*

 

 

 

 

8

-

 

 

 

 

8

+1

 

 

 

 

8+1

Математична

Природнича

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Фізкультурна***

Мистецька

Інформатична

Інформатика

1

Мистецька

Мистецтво**

1

1

1

Фізкультурна***

Фізична культура

2

2

2

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

2

1

Курс за вибором

 

Іноземна  мова

 

 

 

Математика

 

 

 

Я пізнаю світ

 

 

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

20

22

23

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

25

26

 

 

РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

Дніпровська гімназія № 39»

Дніпровської міської ради на 2023 – 2024 навчальний рік

 І ступінь

 

 4-А клас (науково-педагогічний проект «Інтелект України») – наказ Міністерства освіти і науки України  від 03.02.2021 року  № 140,   додаток 2.

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3,5

Читання

3,5

Іноземна мова

(англійська)

3

Математика

Математика

4

Еврика

1

Природознавство

Суспільствознавство

Людина і світ

2,5

Навчаємося  разом

1,5

Мистецтво

Мистецтво

1

Технології

Трудове навчання

0,5

 Інформатика

1

Здоров´я і фізична культура

Основи здоров’я

0,5

Фізична  культура

2

Разом

 

23

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23+3