ДНІПРОВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 39 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

ВІДОМОСТІ про матеріально-технічного забезпечення

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

            1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні

Адреса приміщення

Найменування
власника
майна

Площа
(кв. метрів)

Найменування
та
реквізити
документа
про
право
власності
або
користування

Документ про право користування (договір оренди)

Інформація про наявність документів про відповідність

строк
дії
дого
вору оренди (з___
по__)

наяв
ність
дер
жав
ної
реєст
рації

наяв
ність
нота
ріаль
ного
посвід
чення

санітарним
нормам

вимогам правил пожежної безпеки

нормам
з
охорони
праці

49124,

м. Дніпро,
вул.
Синельни
ківська будинок 5

Територіальна
громада
м. Дніпра в
особі
Дніпровської міської ради

7476,2

Рішення
сесії
 Дніпровської
міської ради XXIV скликання
«Про внесення
змін до 
рішення 
міської Ради
народних
депутатів 
від 27.11.1991
№ 46 
«Про комунальну
власність Дніпро
петровської
міської Ради 
народних
депутатів» 
від 18.06.2003
№ 15/10

     

Акт прийому готовності комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа  № 39» Дніпровської міської ради

відповідно
наказу

332/0/212-18 
від
24.05.2018 року

Акт прийому готовності комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа  № 39» Дніпровської міської ради

відповідно
наказу

332/0/212-18
від
24.05.2018 року

Положення
щодо

організації
роботи
з питань
охорони
праці
та безпеки життєдіяльності
в
комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа № 39» Дніпровської міської ради