ДНІПРОВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 39 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1-Б, 1-В, 1-Г


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

Дніпровська гімназія № 39 Дніпровської міської ради

Дніпровської міської ради на 2023 – 2024 навчальний рік

 І ступінь

 

      1-Б, 1-В, 1-Г класи -    наказ Міністерства освіти і науки України від  12.08.2022  № 743-22 (типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом О.Я. Савченко;

 

Назва освітньої галузі

Кількість годин на рік

1-Б

1-В

1-Г

Разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

9

9

9

         27

Українська мова та література

7

7

7

Іноземна мова

2

2

2

Математична

4

4

4

12

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

3+1

 

 

3+1

 

 

3+1

 

 

     

          12

 

Технологічна

1

1

1

3

Інформатична

 

 

 

 

Мистецька

2

2

2

6

Фізкультурна*

3

3

3

9

Усього

19+3+1

19+3+1

19+3+1

57+9+3

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

 

3

Курс за вибором

 

 

 

 

 

Загальнорічна кількість навчальних годин

23

23

23

         69

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження учня

20/700

20/700

20/700

60/2100

 

Директор Дніпровської гімназії №39 ДМР                                                      О.М. Мастіпанова