КЗО" Середня загальноосвітня школа №39" ДМР

   

1-Б, 1-В, 1-Г


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 39»

Дніпровської міської ради на 2020 – 2021 навчальний рік

 І ступінь

 

      1-Б, 1-В, 1-Г класи -    наказ Міністерства освіти і науки України від  08.10.2019  № 1272 (типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом О.Я. Савченко;

 

Назва освітньої галузі

Кількість годин на рік

1-Б

1-В

1-Г

Разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

9

9

9

      27

Українська мова та література

7

7

7

Іноземна мова

2

2

2

Математична

4

4

4

12

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

3

 

 

3

 

 

3

 

 

     

      9

 

Технологічна

1

1

1

3

Інформатична

 

 

 

 

Мистецька

2

2

2

6

Фізкультурна*

3

3

3

9

Усього

19+3

19+3

19+3

57+9

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

 

3

Курс за вибором

Російська мова

1

1

1

3

Загальнорічна кількість навчальних годин

23

23

23

     69

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження учня

20/700

20/700

20/700

60/2100

 

Директор КЗО «СЗШ № 39» ДМР                                                      О.М. Мастіпанова